Lönefrågan

Så ser löneläget ut för internrevisorer

Lönefrågan

Var jobbar internrevisorerna och hur ser deras löneläge ut? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Vad tjänar en ekonom inom staten?

Lönefrågan

Vad är en rimlig lön vid en anställning som ”kvalificerad ekonom” på en statlig myndighet? Löneexperten Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Vad bör en logistikchef ha i lön?

Lönefrågan

Du har fått erbjudande av ett företag som en tjänst som logistikchef. Men var ska du lägga dig i lönediskussionerna? Löneexpert Sören Lundgren ger råd.


Läs mer >

Så hög är lönen för en kommunal vd

Lönefrågan

Lönerna för kommunchefer och direktörer för kommunala bolag påverkas ganska mycket av kommunens storlek. Löneexperten Sören Lundgren vet hur lönenivåerna ser ut.


Läs mer >

Så mycket tjänar en marknadschef

Lönefrågan

Vad är en rimlig lön för en marknadschef på ett företag med 800 anställda, undrar en 51-åring i Västsverige. Löneexperten Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Så hög är en anständig lön

Lönefrågan

Du har kommit tillbaka efter föräldraledighet och din tjänst som controller är omgjord. Vad är en rimlig lön för din nya tjänst? Löneexpert Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Har jag haft dålig löneutveckling?

Lönefrågan

Har jag haft en dålig löneutveckling? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren om hur mycket lönen för en ekonom bör ha ökat på en tioårsperiod.


Läs mer >

Skillnaden kan vara övertidsersättning

Lönefrågan

Vad kan en redovisningsekonom som ska bli chef kräva i lönelyft? Sören Lundgren, expert på lönefrågor, svarar och påminner om kompensation för övertidsersättning.


Läs mer >

Hur stor ska provisionen vara?

Lönefrågan

Hur stor del av en säljares totala lön ska utgöras av provision? Sören Lundgren svarar.


Läs mer >