Lönefrågan

Så mycket tjänar en marknadschef

Lönefrågan

Vad är en rimlig lön för en marknadschef på ett företag med 800 anställda, undrar en 51-åring i Västsverige. Löneexperten Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Så hög är en anständig lön

Lönefrågan

Du har kommit tillbaka efter föräldraledighet och din tjänst som controller är omgjord. Vad är en rimlig lön för din nya tjänst? Löneexpert Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Har jag haft dålig löneutveckling?

Lönefrågan

Har jag haft en dålig löneutveckling? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren om hur mycket lönen för en ekonom bör ha ökat på en tioårsperiod.


Läs mer >

Skillnaden kan vara övertidsersättning

Lönefrågan

Vad kan en redovisningsekonom som ska bli chef kräva i lönelyft? Sören Lundgren, expert på lönefrågor, svarar och påminner om kompensation för övertidsersättning.


Läs mer >

Hur stor ska provisionen vara?

Lönefrågan

Hur stor del av en säljares totala lön ska utgöras av provision? Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Vad har en produktchef för lön?

Lönefrågan

Du har blivit erbjuden en tjänst som produktchef i ett konkurrerande företag, men var ska du lägga dig lönemässigt? Sören Lundgren vet hur lönerna ser ut i landet.


Läs mer >

Vad betyder en befordran för min lön?

Lönefrågan

Du jobbar som inköpare och har blivit erbjuden en befordran, men hur stor löneökning ska du begära för de nya arbetsuppgifterna? Löneexpert Sören Lundgren vet hur löneläget ser ut.


Läs mer >

Lönar det sig att byta bransch?

Lönefrågan

Du vill byta inriktning och ge dig in i revisionsbranschen istället. Men är det vettigt rent lönemässigt? Löneexpert Sören Lundgren vet mer.


Läs mer >

Vad tjänar en vd?

Lönefrågan

En vd omfattas inte av LAS och bör därför kräva en högre ersättning. Men hur hög? Löneexpert Sören Lundgren vet mer.


Läs mer >

Vad tjänar privatrådgivaren?

Lönefrågan

Lönerna inom bankområdet ligger högre än för privatanställda. Men hur mycket högre? Löneexpert Sören Lundgren vet svaret.


Läs mer >