Lönefrågan

Så många avtalar bort sin övertidsersättning

Lönefrågan

Under jobbintervjuerna nämner många arbetsgivare att övertidsersättning inte är något man erbjuder. Men har man inte rätt till det? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Så mycket tjänar personalchefen

Lönefrågan

Vad är ett rimligt lönekrav för en personalchef på ett stort företag? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Rimlig lönenivå för inköpschefer

Lönefrågan

Du har blivit erbjuden en ny tjänst som inköpschef på din arbetsplats. Men finns det möjlighet att verkligen begära en konkurrensmässing lön när du byter tjänst inom bolaget? Löneexpert Sören Lundgren vet mer.


Läs mer >

Auktoriserade inom revision tjänar mer

Lönefrågan

Du har jobbat som revisionsassistent sedan examen 2014. Hur ligger din lön jämfört med andra, och vilken utveckling kan du förvänta dig de närmaste åren? Löneexperten Sören Lundgren vet mer.


Läs mer >

Så ser löneläget ut för internrevisorer

Lönefrågan

Var jobbar internrevisorerna och hur ser deras löneläge ut? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Vad tjänar en ekonom inom staten?

Lönefrågan

Vad är en rimlig lön vid en anställning som ”kvalificerad ekonom” på en statlig myndighet? Löneexperten Sören Lundgren svarar.


Läs mer >

Vad bör en logistikchef ha i lön?

Lönefrågan

Du har fått erbjudande av ett företag som en tjänst som logistikchef. Men var ska du lägga dig i lönediskussionerna? Löneexpert Sören Lundgren ger råd.


Läs mer >

Så hög är lönen för en kommunal vd

Lönefrågan

Lönerna för kommunchefer och direktörer för kommunala bolag påverkas ganska mycket av kommunens storlek. Löneexperten Sören Lundgren vet hur lönenivåerna ser ut.


Läs mer >

Så mycket tjänar en marknadschef

Lönefrågan

Vad är en rimlig lön för en marknadschef på ett företag med 800 anställda, undrar en 51-åring i Västsverige. Löneexperten Sören Lundgren svarar.


Läs mer >