Lönefrågan

Vilken lön ska en inköpare ha?

Lönefrågan

Du söker en tjänst som inköpare i Göteborgsområdet och undrar vad en rimlig lön kan vara för tjänsten. Löneexpert Sören Lundgren vet hur löneläget ser ut.


Läs mer >

Rimlig lön för ekonomiassistent

Lönefrågan

Du är ekonomiassistent på ett företag och din roll har utvecklats. Nu funderar du på vilken lön som kan vara lämplig. Löneexpert Sören Lundgren svarar på en fråga som berör många.


Läs mer >

Begär högre lön som anställd

Lönefrågan

Du har jobbat några år inom bemanningsbranschen men nu vill nu söka en tillsvidareanställning. Hur ser löneläget ut jämfört med ersättningarna inom bemanningsbranschen? Löneexpert Sören Lundgren svarar på en fråga.


Läs mer >

Gå inte under 50 000 kronor

Lönefrågan

Du funderar på vad en rimlig lön for en business controller med ansvar för affärssystem kan vara. Och spelar ytterligare färdigheter, som språkkunskaper, någon roll vid förhandlingen? Löneexpert Sören Lundgren guidar i en lönefråga.


Läs mer >

Kämpa för att behålla betald övertid

Lönefrågan

Du har blivit tillfrågad att ta jobbet som ekonomichef för en kommunal förvaltning. Men du funderar på hur hög en rimlig lön kan vara och om det är något annat du ska tänka på. Löneexpert Sören Lundgren ger svar.


Läs mer >

Pensionen är en stor del av din lön

Lönefrågan

Glöm inte att den del som många arbetsgivare betalar in till din pension är en ansenlig del av din lön. Om du avtalar bort pensionsersättningar eller om din arbetsplats inte gör avsättningar för det ska således din lön vara högre, uppmanar löneexpert Sören Lundgren.


Läs mer >

Det tjänar en projektledare på myndighet

Lönefrågan

Du har blivit erbjuden ett jobb inom samma myndighet som du jobbar. Men frågan är vad du ska begära för lön när du redan jobbar inom myndigheten och vad är semester värt i pengar? Löneexpert Sören Lundgren vet råd.


Läs mer >

Lönerna är högre i Stockholm

Lönefrågan

Du har blivit erbjuden ett chefsjobb i Stockholm. Men hur skiljer sig lönerna åt mellan städerna i Sverige? Är lönen högre i Stockholm jämfört med andra storstadsområden? Löneexpert Sören Lundgren vet hur det ligger till.


Läs mer >

Vilken bransch är lönsammast?

Lönefrågan

Du funderar på framtiden. Men med alla möjligheter som finns är också frågan om lön väsentligt. Finns det skäl att välja bransch efter vilken lön man kan vänta sig? Är det stor skillnad mellan branscherna? Är det IT som betalar bäst? Löneexpert Sören Lundgren guidar i lönedjungeln.


Läs mer >

Du har rätt att vara missnöjd med lönen

Lönefrågan

Du har fått lite påslag vid lönerevision de senaste åren och funderar nu på om du fortfarande har en marknadsmässig lön. Löneexpert Sören Lundgren vet mer.


Läs mer >