Lönefrågan

Du har rätt att vara missnöjd med lönen

Lönefrågan Du har fått lite påslag vid lönerevision de senaste åren och funderar nu på om du fortfarande har en marknadsmässig lön. Löneexpert Sören Lundgren vet mer.
Läs mer >

Mycket resande bör ge högre lön

Lönefrågan Du har ett nytt jobb på gång där mycket av arbetstiden består av resor och arbete utomlands. Det bör avspegla sig på lönen. Löneexpert Sören Lundgren vet hur du ska resonera när det är dags att förhandla.
Läs mer >

Så många avtalar bort sin övertidsersättning

Lönefrågan Under jobbintervjuerna nämner många arbetsgivare att övertidsersättning inte är något man erbjuder. Men har man inte rätt till det? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.
Läs mer >

Så mycket tjänar personalchefen

Lönefrågan Vad är ett rimligt lönekrav för en personalchef på ett stort företag? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.
Läs mer >

Rimlig lönenivå för inköpschefer

Lönefrågan Du har blivit erbjuden en ny tjänst som inköpschef på din arbetsplats. Men finns det möjlighet att verkligen begära en konkurrensmässing lön när du byter tjänst inom bolaget? Löneexpert Sören Lundgren vet mer.
Läs mer >

Auktoriserade inom revision tjänar mer

Lönefrågan Du har jobbat som revisionsassistent sedan examen 2014. Hur ligger din lön jämfört med andra, och vilken utveckling kan du förvänta dig de närmaste åren? Löneexperten Sören Lundgren vet mer.
Läs mer >

Så ser löneläget ut för internrevisorer

Lönefrågan Var jobbar internrevisorerna och hur ser deras löneläge ut? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.
Läs mer >

Vad tjänar en ekonom inom staten?

Lönefrågan Vad är en rimlig lön vid en anställning som ”kvalificerad ekonom” på en statlig myndighet? Löneexperten Sören Lundgren svarar.
Läs mer >

Vad bör en logistikchef ha i lön?

Lönefrågan Du har fått erbjudande av ett företag som en tjänst som logistikchef. Men var ska du lägga dig i lönediskussionerna? Löneexpert Sören Lundgren ger råd.
Läs mer >