Lönefrågan

Ekonomichef och vice vd – vad är en rimlig lön?

Lönefrågan

Jag har blivit erbjuden ett jobb som ekonomichef kombinerat med vice vd-ansvar. Företaget omsätter cirka 70 Mkr och har 55 anställda. Tjänsten innebär personalansvar för två personer. Just nu arbetar jag som koncernekonom, men har tidigare arbetat som ekonomichef. Har i dag 40 000 kronor i månaden, men hade 45 000 som ekonomichef, och vill nu begära minst 45 000. Jag tog examen 1996 och är strax över 40 år. Vad är ett rimligt lönekrav?


Läs mer >

Lönefrågan: Vad är rätt lön för försäljningschefen?

Lönefrågan

Jag är 57 år och jobbar som försäljningschef i ett svenskt bolag som omsätter cirka 300 mkr. Jag har arbetat på företaget i 10 år. Jag ansvarar för 15 personer och tjänar 60 000 kr/månad, med fri bil. Nu ska jag ta över säljorganisationen för vårt systerbolag, som omsätter cirka 100 mkr och då få ytterligare tio medarbetare. Företaget erbjuder mig 10 000 mer i månadslön för detta. Är det rimligt? Borde jag kunna få en längre uppsägningstid än vad LAS föreskriver?


Läs mer >

Lönefrågan: Vad kan jag tjäna som logistikchef?

Lönefrågan

Jag är erbjuden ett jobb som logistikchef med direkt personalansvar för fem personer. Tjänsten innebär regionalt ansvar och har därför många resdagar. Ingen övertidsersättning utgår. Jag tog examen 2002. Vad anser du är en rimlig lönenivå för den här tjänsten?


Läs mer >

Lönefrågan: Vad är en rimlig lön för koncern- redovisningsekonom?

Lönefrågan

Jag är under anställning som koncernredovisningsekonom. Tog examen i januari 2003 och har sedan dess jobbat med redovisning i två olika företag. Vilken lön är rimlig?


Läs mer >

Lönefrågan: Jag vill byta jobb - vilken lön ska jag ha?

Lönefrågan

Jag arbetar som produktchef sedan två och ett halvt år och har en månadslön på 36 000 kronor. Jag har erbjudits ett nytt jobb inom samma kategori av yrke, dock utan chefsansvar. Vilken lön är rimlig att kräva? Tog examen i januari 2007.


Läs mer >

Lönefrågan: Redovisningsekonom eller redovisningsansvarig - hur stor är lönesskillnaden?

Lönefrågan

Jag söker jobb som redovisningsekonom med sex års erfarenhet av redovisningsarbete. Arbetsuppgifter är löpande bokföring, deklarationer, bokslut,fakturering, avstämning med mera. Jag tycker det verkar som om titeln redovisningsansvarig vore mer relevant. Gör det någon skillnad? Jag tog kandidatexamen i finansiell ekonomi 2003. Vilken lön är rimlig?


Läs mer >

Lön för Customer Service Manager

Lönefrågan

Jag söker ett jobb som Customer Service Manager på ett företag i Stockholms-trakten. Tjänsten har personalansvar och bolaget omsätter runt 800 miljoner kronor. Jag tog examen 1997. Vilken lön är rimlig?


Läs mer >

Vad är normallönen för redovisningsansvarig?

Lönefrågan

Sedan knappt tio år jobbar jag som redovisningsansvarig. Det är även jag som sköter om all lönehantering på bolaget, men jag har inget personalansvar, 25 semesterdagar och rätt till övertidsersättning. Har varit yrkesverksam sedan jag tog examen 1990. Vilket är en normal lön för mitt jobb?


Läs mer >

Hur mycket tjänar en finanschef?

Lönefrågan

Jag har sökt ett jobb som finanschef och undrar över lönenivån. Företaget ­omsätter en knapp miljard. I tjänsten ligger personalansvar för tre personer.


Läs mer >

Hur mycket tjänar en produktchef?

Lönefrågan

Företaget där jag är anställd har slagits samman med ett systerbolag. Jag har då gått från att ha varit key account manager i ett bolag med cirka 200 miljoner kronor i omsättning till att bli en av flera produktchefer i ett mycket större bolag med flera miljarder i omsättning. Jag ska snart ha ett lönesamtal med min nya chef och jag undrar hur ni anser att min lön och löneutveckling kan tänkas påverkas av förändringen.


Läs mer >