Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Löneexpert Sören Lundgren.

Lönerna är högre i Stockholm

Har blivit erbjuden ett chefsjobb i Stockholm och har också sökt ett annat. Ska jag räkna med högre lön än den jag har idag i Malmö?

Stockholm har, som väntat, högre löner än landet i övrigt. Detta gäller även vid jämförelse med Malmö och Göteborg. 

Störst är skillnaden vad gäller högsta chef där lönen i Stockholm ligger på 122 000 (medel) och i Malmö på 94 000. För enhetschef (gruppchef/ första linjens chef) är skillnaden mindre: 65 000 mot 61 000 kronor. 

Läs också: Civilekonomlöner högre än svenska chefers

För den största chefsgruppen mellanchefer, sett till Civilekonomernas medlemmar, är skillnaden ytterligare något mindre, nämligen 79 000 kronor mot 77 000. 

För gruppen högre chefer (som alltså ingår i ledningsgrupp) är skillnaden så stor som 88 000 mot 74 500. 

Störst skillnader hittar du alltså högst upp i chefshierarkin. Som alltid då det gäller högre chefsnivåer är också omsättningen en viktig faktor för lönen. I företag med omsättning  100 – 999 miljoner ligger lönerna för högste chef cirka 25 000–50 000 kronor högre än i företag som har omsättning under 100 miljoner. Detta gäller oavsett var i landet företag finns. 

Läs också: Så tjänar du mer pengar som controller

Mer från:

Mer på civilekonomen.se