Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Lön för vd

Sedan lite mer än fem år är jag ekonomichef i ett industriföretag som omsätter drygt 200 miljoner. Vd ska nu gå i pension och jag har tillfrågats om jag kan tänka mig att efterträda honom. Vad är en rimlig lön? Tog examen 1995.

Medianlön för ekonomichef i ett så pass stort företag var 2010 inom industri 50 410  – övre kvartil 60 000 kronor. Vd:arna hade median 70 750 med kvartiler 65 000 och 95 000. Det innebär en skillnad på cirka 20 000 kr/månad mellan befattningarna. Om jag lämnar bransch/industri och tar alla privatanställda i den storleken av företag (för ett större underlag) så ökar skillnaderna – medianerna är 51 250 respektive
77 400. Då med 172 ekonomichefer och 47 vd:ar i relevant examensårsgrupp. Så en löneförhöjning på 20 000 till 25 000 kronor är rimligt. Sedan kan det vara svårt att få så mycket när man blir internrekryterad.
Glöm inte att vd-avtal är annorlunda än vanliga anställningsavtal, då du som vd inte omfattas av LAS.

Mer på civilekonomen.se