Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Lön för tjänst inom ekonomifunktion i norr

Jag är på väg att lämna Stockholm och söka mig norrut. Jag arbetar idag som ekonom/ controller i en Stockholmskommun, är 41 år och har 43 800 i lön. Kan jag förvänta mig en klart lägre lön i en Norrlandskommun för motsvarande arbete eller är det främst inom privat sektor som det är tydliga regionala löneskillnader? Jag tog examen 2004 om det spelar roll.

Regionala löneskillnader återfinns även inom offentlig sektor. För ekonomer som är på handläggarnivå (ekonom, controller, redovisningsekonom m.m.) är medianlönen för hela riket 39 425 i 2018 års löneläge.

Osjälviska får högre lön

Stockholm ligger på 45 500 kronor och norra Sverige på 36 725 kronor i månaden. Övriga har median runt 40 000. Din lön idag motsvarar ungefär 90-e percentilen i norra regionen. Inom privat sektor ligger inte lönerna för din grupp högre än i kommunen och då får man ändå räkna med extra semester eller övertidsersättning.

Det tjänar en administrativ chef

I kommunal sektor kan du räkna med både och, i och med att du fyllt 40 år. Sammantaget tycker jag att du kan föreslå att du får den lön du har idag. Det handlar ju, i ditt fall, om lön för 2020 dessutom.

 


Annons:

Civilekonomerna och Jusek har bildat det nya fackförbundet Akavia.

 

 

 

 

 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se