Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Lön för produktchef

Fråga: Jag har försökt leta mig fram i lönestatistiken för att hitta rätt riktlön. Min »kombination« gav inga data så jag önskar hjälp att göra en bedömning av min profil enligt följande: region Mellansverige, född 1975, examen 1998, studieinriktning marknadsföring, titel Produktchef. Finns det andra parametrar som kan vara bra för er att få?

I vår lönestatistik finns många fler urvalsmöjligheter – geografisk region, personalansvar, arbetsområde, organisatorisk nivå etcetera. Gemensamt är att om man gör många val så blir det få personer som passar in – i värsta fall inga data alls. Parametrarna du gett i frågan räcker annars långt. Födda 70–79 i Mellansverige tjänar normalt (median) 34 200 kronor. Men då finns bara åtta produktchefer kvar. Om jag kompletterar med fler icke-storstadsregioner blir det 38 produktchefer med median 35 685 och kvartiler 33 000 och 41 175. Om jag sedan i urvalet väljer just produktchefer och fördelar de 38 på företagens omsättning så blir medianen för mindre företag 35 400 och för de som omsätter över en miljard 40900. Denna parameter – omsättning – ger alltså en löneskillnad på mer än 5 000 kronor för en normal lön!

Mer på civilekonomen.se