Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Lön för produktchef med många resor?

Jag är erbjuden ett nytt jobb som internationell produktchef (direkt under marknadsdirektör) med ansvar för marknader i Asien, Nordamerika och Europa. Cirka 30 procent av arbetstiden kommer att bestå av resor och arbete utomlands. Företaget har kollektivavtal. Vilken lön ska jag begära?

Du bör ha en hög lön som produktchef främst för resebelastningen men också på grund av ”internationell” och dess kompetenskrav. Du får säkert ingen restidsersättning då kollektivavtalen anser att medarbetare med mycket resande ska ha kompensation för restiden inbyggt i lönen. I lönestatistiken finns  243 produktchefer och de som föddes på 70-talet hade i fjol median 44 500 kronor och övre kvartil 51 554. Du bör sikta på en lön över 50 000. Att jämföra med marknadschefer i samma ålder som har median 57 400 och undre kvartil 48 904. Jag har utgångspunkten hög produktchefs- eller lite låg marknadschefslön. Sen ligger dessa produktchefer födda på 70-talet högre i Stockholm – median 47 000 och övre kvartil 55 000 medan de i övriga landet har övre kvartil 50 100 kronor.

Mer på civilekonomen.se