Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Lön för controller

Efter examen 2002 arbetar jag sedan 2008 som controller och gruppledare för redovisningen på ett företag. Jag ansvarar för en stor del av bokslutet på egen hand. Stor vikt läggs vid prognoser varje kvartal och rapporter efter varje periodslut. Jag är underställd en ekonomichef och tycker att min löneutveckling sedan anställningen 2008 har varit svag. Började med 35 000 och har sedan 2010 37 500 kronor. Hur ser det ut för andra?

Medianlön för lägre controllers (under ekonomichef) var år 2008 34 505 kronor som sedan lyftes med 6,4 procent till 36 700 år 2009. Senaste året steg median med en procent till 37 085 – det vill säga med 385 kronor. Det är en mycket svag löneutveckling historiskt sett och kanske särskilt för de relativt unga som ännu inte uppnått ”slutlön”. Tidigare år har löneökningen för din examensårsgrupp varit 4–6 procent så 2010 blir ett år som vi ska försöka glömma. Apropå din fortsatta löneutveckling undrar jag över vad »gruppledare« betyder konkret? Om du leder arbetet (även om du inte är lönesättande) så är det utan tvekan något som bör ge högre lön än den du har i dag. Det värde du genererar för företaget är huvudargumentet för en bättre löneutveckling kommande år.

Mer på civilekonomen.se