Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Lön för affärsutvecklingsansvarig

Jag är affärsutvecklingsansvarig på ett företag som omsätter cirka 800 miljoner kronor per år. Hittills har jag inte haft något personalansvar. Snart kommer jag att få utökat ansvar, i och med att fyra produktchefer nu kommer att rapportera till mig. Jag kommer då också ingå i företagets ledningsgrupp. Jag har examen från 1993 och tio års erfarenhet som marknadschef. Vad är en rimlig marknadslön och ett rimligt påslag?

Titlar är fascinerande. I fjolårets löneenkät angavs 2 046 alternativa titlar till de 27 man kan välja på i enkäten. Drygt 1 600 var unika – det vill säga en enda medlem har titeln. Din titel har vi ingen titel-statistik för. Men arbetsområdena Marknadsföring + Försäljning i företag med omsättning 50–999 miljoner kronor och löner för examinerade 1990–94 visar för projektledare/specialist median 45000 kronor och för högre chef 55 000 med övre kvartiler 55 000 respektive 80 000. Så en normal lön i dag är runt 45 000 och med inträde i ledningsgruppen och chefsskapet över produktcheferna bör din lön höjas med omkring 10000 kronor för att ligga på marknadens median.

Mer på civilekonomen.se