Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Löneexpert Sören Lundgren.

Kämpa för att behålla betald övertid

Har blivit tillfrågad att ta jobbet som ekonomichef för en kommunal förvaltning. Hur hög är en rimlig lön? Jag tog examen 1999. Vad kan jag begära? Är det något särskilt jag ska tänka på i övrigt? Löneexpert Sören Lundgren ger svar.

I 2017 års löneläge var enligt vår löneenkät medianlön 54 000 med kvartiler 50 000 och 60 000. Skillnader baserade på födelse- resp examensår är försumbara. Däremot spelar det roll var i landet man är och hur stor kommunen är. I Stockholmsområdet är median 66 000 och kvartilerna 60 000 resp 77 600. Göteborg har 61 000 i median och kvartilerna är 55 000 resp 72 000 medan Malmö ligger på 59 000 och kvartilerna 53 000 resp 62 000. Det är, naturligtvis, så att högst lön har man som central ekonomichef (-direktör) i en stor kommun.

Läs också: Civilekonomer nära taket för laglig övertid

På vår hemsida finns som bekant Saco-Lönesök där vi också kan se arbetsgivarens statistik (SKL). Där återfinns ungefär lika många ekonomichefer och de har samma lönestruktur. Inte heller här har födelse- eller examensår någon tydlig påverkan. 

Sedan till frågan om övertidsersättning. Jag har svårt att tro att det går att vara ekonomichef utan att tidvis arbeta övertid. Med övertidsersättning får du annars betalt för de extra timmar din chef beordrar/godkänner. Du kan även få kompensation genom ledighet. Hur stor andel av ekonomicheferna med löner ovan som fortfarande har övertidsersättning vet jag inte – men de finns. Ett besvärligt särdrag med kommunala kollektivavtal är att om du en gång har ”sålt” din övertidsersättning så har du ingen rätt att kräva den tillbaka. Det kan du göra i de flesta privata kollektivavtal. Så mitt råd är att kämpa lite för att behålla övertidsersättningen – i vart fall tills du kan bedöma övertidsarbetets omfattning.

Läs också: Så många avtalar bort sin övertid

Mer från:

Mer på civilekonomen.se