Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Ingen rätt till lönerevision

Min arbetsgivare vill inte ge mig en högre lön trots en bra prestation under året. Har jag rätt till en årlig lönerevision?
Blond kvinna i mörkblå skjorta pratar om lönerevision
Caroline Lindeberg

Det finns i Sverige idag ingen lag om rätt till lönerevision. Rätten till en årlig lönerevision kommer av reglering i kollektivavtal. Där kan tidpunkten och processen för lönerevisionen variera beroende på avtal och sektor. Om du inte har kollektivavtal på din arbetsplats så är Akavias råd alltid att du bör reglera rätten till en årlig lönerevision i ditt enskilda anställningsavtal, där datum för lönerevidering också bör skrivas in. 

Har föräldralediga rätt till lönerevision?

Utöver detta så har Akavia inga avtal om särskilda ökningar i lön på individnivå. Lönehöjning är inte en rättighet utifrån att man arbetar, utan utifrån prestation och måluppfyllelse. Det är därför det är så viktigt med ett årligt utvecklingssamtal där du får en möjlighet att diskutera just vad du förväntas åstadkomma under kommande år. 

Chefer snabba på att hantera avvikande medarbetare

Detta är sedan vad som är tänkt att du och din lönesättande chef ska återknyta till när ni har ert lönesamtal. Så kollektivavtalet med dess löneavtal är en viktig faktor för din rätt till en årlig lönerevision.  

Så påverkas din lön av ett uppköp

 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se