Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Här tjänar du bäst!

Här tjänar du bäst! Civilekonomlöner kan variera stort beroende var i landet du arbetar. Förbundets löneexpert Sören Lundgren reder ut skillnaderna.

Hallå där Sören Lundgren, vilken roll spelar geografin för civilekonomlöner generellt – hur se de regionala skillnaderna ut? 
– Tydligt högre lön i Stockholm därefter Göteborg och Malmö. Sen kommer mellersta Sverige, södra exklusive Malmö och Göteborg och norra Sverige. 

Är det stora skillnader mellan storstadsregionerna?
Störst skillnad mellan å ena sidan Stockholm och andra sidan Göteborg och Malmö tycks det vara för chefer.

Om man tar vanliga ekonomtitlar som controller, ekonomichef och redovisningsekonom – slår regionen lika mycket på lönen?
¬För ekonomichefer är skillnaden ganska stor. I Stockholm är median 63 000 och i andra regioner mellan 52 000 och 57 000. Redovisningsekonomerna har ändå högst medianlön i Malmö, 35 000. Bland controllers är Stockholm i topp igen med 46 000 och övriga regioner mellan 40 000 och 43 000.

Finns det någon förklaring till att lönerna är högre i storstad än på mindre orter?  
Det finns fler huvudkontor och större konkurrens om kvalificerad personal i de större städerna än på landsorten vilket driver upp en del löner.

Hur tungt väger region jämfört med andra parametrar i lönestatistiken?
Region väger ändå förhållandevis lätt som lönefaktor jämfört med till exempel svårighetsgrad på arbetet eller omsättning på företaget/ enheten. 

Är den regionala spridningen lika stor för de som arbetar inom stat, kommun och landsting?
På offentlig sektor är skillnaden p.g.a. region betydligt mindre men märks tydligast på till exempel högre chefer inom kommunerna. Utanför storstäderna förekommer inga sexsiffriga löner. 

Kan man säga att lägre löner utanför storstäderna kompenseras av lägre levnadskostnader? 
Den som bor utanför Stockholm, Göteborg och Malmö kan möjligen tröstas för sin relativt låga lön med att kostnadsnivån, först och främst för boende, är förhållandevis låg.

 

Mer på civilekonomen.se