Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Hallå där Jan Lidström, vad betyder personalansvar för lönen?

Att bli chef med personalansvar är ett vanligt karriärkliv för ekonomer. Vi frågar förbundets löneexpert Jan Lidström hur ansvaret betalar sig.

Hur vanligt är det med personalansvar bland civilekonomer?
– Cirka  30 procent av de som svarar på löneenkäten är chefer och av dem är det 86 procent som har personalansvar.

Hur betalar sig personalansvar generellt för civilekonomer?
– Civilekonomer som är icke-chefer hade 2013 en medellön på knappt 42 000. Våra chefer som har personalansvar ligger på nära 65 600 medan chefer som inte har personalansvar har medellön 55 000. Chefer utan personalansvar är ofta kvalificerade specialister i ledningsgruppen. Så man kan säga att personalansvaret i snitt ger 10 000 i högre lön. Sen är ju det mest lönepåverkande befattningens nivå – det vil säga att vara vd ger oftast högre lön än att vara gruppchef i första linjen.

Kan du ge ett löneexempel på ekonomtitel där man går från chef utan personalansvar till någon som har ett sådant ansvar.
– Tittar man på ekonomichefer med och utan personalansvar så är medianlönerna 56 000 respektive 43 000

Betalar sig personalsansvar olika beroende på titel?
– Bland de som angett att de ingår i företagets ledning/är chef på någon nivå finns de utan personalansvar. Räknat på de titlar där minst 15 procent svarat ja eller nej på frågan om personalansvar skiljer sig medellönerna med drygt 12 procent så att de med personalansvar tjänar medellön 65 000 medan de utan ligger på 52 600. Störst är skillnader för CFO där personalansvariga har drygt 40 procent  högre lön. Då är det säkert också skillnad på omsättning…. Så svaret på frågan är nog närmast – ”nej” eller i vart fall oklart då det finns så många parametrar som påverkar.

Vilken roll spelar antalet medarbetare som chefen har ansvar för?
– Oklart och svårdefinierat. Många vd:ar har en handfull direktrapporterande medan gruppchefer kan ha 25 medarbetare och ändå lägre lön än vd. Klart är att stora företag har högre löner än små. Det har också fler chefnivåer. Så många  mellanchefer har högre löner än vd:ar i mindre bolag. Så påverkan av antal som mått på bolagsstorlek är synligt.

Bör man som blivande chef med personalansvar förhandla fram särskilda villkor med arbetsgivaren?  
– Bör vet jag inte. Det kan vara möjligt att diskutera fler semesterdagar och i många företag knyts bilförmån, bonus, optionsmöjligheter just till chefsbefattningar. Men oftast är det ett system du glider in i utan att själv ställa kraven. Eller – det är sällan som du är så eftertraktad att man skräddarsyr förmåner för just dig.

Hur vanligt är det med personalansvar bland civilekonomer?
– Cirka  30 procent av de som svarar på löneenkäten är chefer och av dem är det 86 procent som har personalansvar.

Hur betalar sig personalansvar generellt för civilekonomer?
– Civilekonomer som är icke-chefer hade 2013 en medellön på knappt 42 000. Våra chefer som har personalansvar ligger på nära 65 600 medan chefer som inte har personalansvar har medellön 55 000. Chefer utan personalansvar är ofta kvalificerade specialister i ledningsgruppen. Så man kan säga att personalansvaret i snitt ger 10 000 i högre lön. Sen är ju det mest lönepåverkande befattningens nivå – det vil säga att vara vd ger oftast högre lön än att vara gruppchef i första linjen.

Kan du ge ett löneexempel på ekonomtitel där man går från chef utan personalansvar till någon som har ett sådant ansvar.
– Tittar man på ekonomichefer med och utan personalansvar så är medianlönerna 56 000 respektive 43 000

Betalar sig personalsansvar olika beroende på titel?
– Bland de som angett att de ingår i företagets ledning/är chef på någon nivå finns de utan personalansvar. Räknat på de titlar där minst 15 procent svarat ja eller nej på frågan om personalansvar skiljer sig medellönerna med drygt 12 procent så att de med personalansvar tjänar medellön 65 000 medan de utan ligger på 52 600. Störst är skillnader för CFO där personalansvariga har drygt 40 procent  högre lön. Då är det säkert också skillnad på omsättning…. Så svaret på frågan är nog närmast – ”nej” eller i vart fall oklart då det finns så många parametrar som påverkar.

Vilken roll spelar antalet medarbetare som chefen har ansvar för?
– Oklart och svårdefinierat. Många vd:ar har en handfull direktrapporterande medan gruppchefer kan ha 25 medarbetare och ändå lägre lön än vd. Klart är att stora företag har högre löner än små. Det har också fler chefnivåer. Så många  mellanchefer har högre löner än vd:ar i mindre bolag. Så påverkan av antal som mått på bolagsstorlek är synligt.

Bör man som blivande chef med personalansvar förhandla fram särskilda villkor med arbetsgivaren?  
– Bör vet jag inte. Det kan vara möjligt att diskutera fler semesterdagar och i många företag knyts bilförmån, bonus, optionsmöjligheter just till chefsbefattningar. Men oftast är det ett system du glider in i utan att själv ställa kraven. Eller – det är sällan som du är så eftertraktad att man skräddarsyr förmåner för just dig.

Mer på civilekonomen.se