Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Hallå där Jan Lidström, hur ser lönerna ut för revisorer?

Revision är ett klassiskt arbetsområde för civilekonomer. Men hur ser egentligen lönerna ut och vilka villkor bör man hålla utkik efter? Civilekonomen frågar förbundets löneexpert Jan Lidström.

Hallå där Jan Lidström, hur står sig revision jämfört med andra branscher när det gäller civilekonomlöner?

– För de fem första åren efter examen är revisionsbranschen en av de sämst betalda. Även efter tjugo år är det i vår lönestatistik en av de lägst betalda branscherna. Men sannolikt är då de bäst betalda inte med i facket eller svarar inte på lönestatistiken.

Kan du nämna medianlöner för vanliga revisionstitlar?

– En asistent har median 26 600, handäggaren 36 000, gruppchefen 43 700, specialisten 49 700 och internrevisorn 52 700 kronor.

Hur betalar sig titeln auktoriserad revisor?

– Medianen är över 50 000 kronor.

Betalar de stora revisionsdrakarna bättre än mindre revisionsföretag?

– Generellt sett ja och då kanske beroende på större organisation med fler nivåer etc. Stor drake är dock ingen garanti för bra lön då draken ofta är bra på att bevaka sitt guld….

Om man bortser från lön, vilka andra villkor bör man hålla utkik efter om man väljer revision som bransch?

– Kompetensutvecklingsmöjligheter – gärna inskrivna i anställningsavtalet – speciellt i mindre företag.  

Hallå där Jan Lidström, hur står sig revision jämfört med andra branscher när det gäller civilekonomlöner?

– För de fem första åren efter examen är revisionsbranschen en av de sämst betalda. Även efter tjugo år är det i vår lönestatistik en av de lägst betalda branscherna. Men sannolikt är då de bäst betalda inte med i facket eller svarar inte på lönestatistiken.

Kan du nämna medianlöner för vanliga revisionstitlar?

– En asistent har median 26 600, handäggaren 36 000, gruppchefen 43 700, specialisten 49 700 och internrevisorn 52 700 kronor.

Hur betalar sig titeln auktoriserad revisor?

– Medianen är över 50 000 kronor.

Betalar de stora revisionsdrakarna bättre än mindre revisionsföretag?

– Generellt sett ja och då kanske beroende på större organisation med fler nivåer etc. Stor drake är dock ingen garanti för bra lön då draken ofta är bra på att bevaka sitt guld….

Om man bortser från lön, vilka andra villkor bör man hålla utkik efter om man väljer revision som bransch?

– Kompetensutvecklingsmöjligheter – gärna inskrivna i anställningsavtalet – speciellt i mindre företag.  

Mer på civilekonomen.se