Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Hallå där Jan Lidström, hur ser lönerna ut för ekonomer som arbetar med marknadsföring?

Marknadschef, produktchef, Key Account Manager… Titlarna för ekonomer som arbetar med företagets marknadsföring är många. Men hur ser lönerna ut? Civilekonomen frågar förbundets löneexpert Jan Lidström.

Vad tjänar ekonomer som arbetar inom marknadsföring?

– En procent av de som angett arbetsområdet Marknadsföring tjänar under 24 000 eller över 111 000 kronor. Det är extremerna. Normal lön för hela gruppen var i fjol 43 000 medan var fjärde låg över 54 000. 

Vilka titlar är vanligast och vilka är lönerna? 

– Vanligast är Key Account Manager med median 52 000, Marknadschef med median 56 000 och Produktchef med median 45 000. En Försäljningschef har normalt 64 000 kronor men den högsta procenten ligger över 230 000 i månaden.

Vilka faktorer har störst vikt? 

– Om jag slår ihop de fyra titlarna ovan och bortser från erfarenhet/ålder som säkert har störst påverkan på lönen så är lönen 42 000 i de minsta företagen och 57 000 i de med över en miljard i omsättning. Personalansvar ger stort utslag med 65 000 i median jämfört med 49 000 för de som inte har sånt. Stockholmare tjänar 56 000 medan Norrland ligger lägst med 44 000 så region är viktigt. Branscher varierar mellan 49 000 och 60 000 med banker i topp. 

Hur ser lönekarriären ut för exempelvis marknadschefer? 

– Inom titeln har de yngsta runt 30 000 medan de som tog examen på 80-talet ligger närmare 70 000/månad.

Är det något man bör se upp med innan man som marknadsförare skriver på ett anställningsavtal? 

– Ja, det är ju en kategori som kan erbjudas jobb med konkurrensklausul, det vill säga med hinder att ta vilket som helst nästa jobb efter att anställningen upphört. Få arbetsgivare presenterar korrekta konkurrensavtal i sina anställningsavtal så de ska verkligen betraktas kritiskt – helst av sakkunnig som till exempel en ombudsman. För fortsatt arbete inom branschen måste saker regleras klart och under kontroll för bägge parter.

 

Vad tjänar ekonomer som arbetar inom marknadsföring?

– En procent av de som angett arbetsområdet Marknadsföring tjänar under 24 000 eller över 111 000 kronor. Det är extremerna. Normal lön för hela gruppen var i fjol 43 000 medan var fjärde låg över 54 000. 

Vilka titlar är vanligast och vilka är lönerna? 

– Vanligast är Key Account Manager med median 52 000, Marknadschef med median 56 000 och Produktchef med median 45 000. En Försäljningschef har normalt 64 000 kronor men den högsta procenten ligger över 230 000 i månaden.

Vilka faktorer har störst vikt? 

– Om jag slår ihop de fyra titlarna ovan och bortser från erfarenhet/ålder som säkert har störst påverkan på lönen så är lönen 42 000 i de minsta företagen och 57 000 i de med över en miljard i omsättning. Personalansvar ger stort utslag med 65 000 i median jämfört med 49 000 för de som inte har sånt. Stockholmare tjänar 56 000 medan Norrland ligger lägst med 44 000 så region är viktigt. Branscher varierar mellan 49 000 och 60 000 med banker i topp. 

Hur ser lönekarriären ut för exempelvis marknadschefer? 

– Inom titeln har de yngsta runt 30 000 medan de som tog examen på 80-talet ligger närmare 70 000/månad.

Är det något man bör se upp med innan man som marknadsförare skriver på ett anställningsavtal? 

– Ja, det är ju en kategori som kan erbjudas jobb med konkurrensklausul, det vill säga med hinder att ta vilket som helst nästa jobb efter att anställningen upphört. Få arbetsgivare presenterar korrekta konkurrensavtal i sina anställningsavtal så de ska verkligen betraktas kritiskt – helst av sakkunnig som till exempel en ombudsman. För fortsatt arbete inom branschen måste saker regleras klart och under kontroll för bägge parter.

 

Mer på civilekonomen.se