Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Hallå där Jan Lidström, hur betalar sig chefsjobbet?

Vd, högre chef, mellanchef eller enhetschef – befattningsnivåerna för chefer varierar. Men hur skiljer sig lönerna? Förbundets löneexpert Jan Lidström vet.
I Civilekonomernas lönestatistik* listas fyra befattningsnivåer för kategorin chefer: högsta chef som kan vara vd eller generaldirektör. Högre chef som sitter i ledningsgrupp. Mellanchef som är chef över chefer och enhetschef som även går under beteckningen gruppchef eller första linjens chef. Men vad är vanliga löner för befattningsnivåerna? Civilekonomen bad Jan Lidström, löneexpert på förbundet om svar. 
 
Vad är median för de fyra olika chefsnivåerna ovan? 
Normal lön – median – är för ”erfarna” det vill säga som arbetat mer än tio år efter examen 54 000 för grupp-/enhetschefer, 70 670 för mellanchefer, 71 250 för chefer i ledningsgrupp och 90 000 för vd. Chefer finns i alla företag oavsett storlek – mellanchefer finns mest i större företag, därav deras relativt höga lön.
 
Flest chefer finns i kategorin enhetschef. Vilka parametrar har störst betydelse för lönen i denna grupp? 
I privat sektor är det företagets storlek, mätt i omsättning, där ett större företag brukar ge högre lön, kombinerat med region där Stockholm ligger högst och norra Sverige lägst. Den regionala skillnaden finns även inom offentlig sektor.
 
Och hur ser det ut för mellancheferna?
 – I företag inom privat sektor som omsätter mindre än 50 miljoner finns få mellanchefer. Bäst lön har de i företag som omsätter över en miljard med en median på 75 000. I de företag mellan 50-999 Mkr ligger median på 65 000. Regionalt är skillnaderna stora med 77 000 i Stockholm och runt 65 000 i övriga landet. Statliga mellanchefer ligger runt 56 000 medan kommunala har nära 46 000, enligt Saco:s gemensamma enkäter.
 
Har företagets storlek lika stor betydelse för chefskategorierna vd och högre chef i ledningsgrupp? 
Definitivt. Erfarna med mer än tio år efter examen ligger på medianer 60 – 70 000 respektive 95 000 med brytpunkter under 50 eller över 999 Mkr i omsättning. Vd:ar i företag över miljarden har löner runt 150 000 medan i bolag under 50 Mkr tjänar vd 66 000. Högsta chefer i staten har median 82 000 med övre kvartil 92 000 – i kommunal verksamhet 58 000 med övre kvartil 72 000. Även här är Saco-gemensamma enkäter underlag. 
 
Vilken roll spelar erfarenhet för toppcheferna? 
De med 15 år efter examen eller mer har alla lön i samma härad. Kortare erfarenhet än så ger även lägre lön med från 65-70 procent av de ”fullbetaldas” lön.
 
Är det skillnader mellan privat och offentlig sektor när det gäller chefsnivå och lön? 
Som framgått ovan – ja. Lägst inom kommun/landsting för första linjen – sen gör landstingens organisatoriska storlek att de nästan når upp till staten som har högst löner för alla chefsnivåer.
 
Vad ska chefen göra om han eller hon upptäcker att den egna lönen ligger långt under snittet? 
– Fundera på vad som kan förklara detta faktum – regional arbetsmarknad – företagets ekonomi – möjligheten finna alternativ anställning – det vill säga värdera hela situationen. Och utifrån resultat överväga lönekrav – konsekvenser av olika utfall etc på sedvanligt sätt. Byta arbetsgivare är ibland en bra lösning.
 
Text: Torbjörn Askman
 
*Saco Lönesök som bygger på Civilekonomernas löneenkät