Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Glöm inte bort övertiden

Arbetar sedan fem år som redovisningsekonom inom livsmedelsindustrin. Jag kommer nog att bli erbjuden att bli chef för gruppen när den nuvarande chefen går i pension. Tog examen 2008 och har i dag 35 200 kronor samt övertidsersättning. Vad kan jag begära i lönelyft?

Din lön i dag tycks vara marknadsmässig, redovisningsekonom med examen 2008 har cirka 35 000 i medianlön. Det är lite ont om redovisningschefer med examensår 2008, men bland de få vi hittar så ligger medianen på cirka 47 000. En del av löneskillnaden torde ligga i att man i högre grad än ekonomerna avstår övertidsersättning. 

Den ursprungliga tanken med att chefer inte fick övertidsersättning var att dessa skulle kunna beordra underställd personal att göra övertid när det behövdes i stället för att själva arbeta extra. Alla chefer känner kanske inte igen sig i den beskrivningen i dag. Viktigt alltså att du kompenseras för övertidsersättning, om du inte erbjuds behålla den.

Mer på civilekonomen.se