Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Löneexpert Sören Lundgren.

En controller tjänar från 50 000 kronor och uppåt

Vad är en rimlig lön för en controller med inriktning på business controlling som ansvarar för affärssystem och där krav ställs på språkkunskaper i engelska och tyska? Företaget är tillverkande i Mellansverige. Jag tog examen 1994, är född 1970. Löneexpert Sören Lundgren svarar på en lönefråga.

2017 års löner finns på hemsidan sedan februari i år. Ny statistik kommer i månadsskiftet januari-februari 2019. Den skräddarsydda statistiken visar att en medarbetare med titeln controller, examensår 1993-97, inom branschen industriföretag som rapporterar direkt till företagsledningen (det vill säga högre controller) har en medianlön på 57 400 kronor i månaden. Undre kvartil är cirka 50 300 kronor i månaden och övre kvartil cirka 65 000 kronor. Tittar vi i stället på födelseår 1970-74 blir medianlönen 54 500 kronor och kvartilerna 49 500 och 71 000 kronor. Löneläget 2017 blir då från 50 000 kronor och uppåt.

Läs också: Genomtänkt strategi viktigast för controllern

Hur högt du kan gå beror på hur stort företaget är och på den belastning du utsätts för – samt i viss mån på din lön idag.

Jag bedömer dig vara högre controller. Men om jag ändå jämför med lägre controllers, som rapporterar indirekt till företagsledningen och alltså har en ekonomichef/CFO som chef, så är medianen cirka 7 000 kronor lägre sett på examensår. Det finns ingenting i lönestatistiken som direkt påvisar värdet av språkkunskaper. Internationell utbildningsinriktning i examen visar heller inga uppenbara lönefördelar jämfört med hela gruppen. Det blir alltså en fråga om hur högt just denna arbetsgivare värderar språkkunskaperna i just denna tjänst.

Läs också: Entreprenör och controller

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se