Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Ekonomichef i idrottsklubb

Jag är i diskussion med en idrottsförening om att bli deras nya ekonomichef. Nu undrar jag vad det fi nns för lönestatistik för den här typen av tjänster, det vill säga som ekonomichef för en ideell organisation? Jag tog examen 1997.

En av lönestatistikens ”branscher” är Ideella organisationer. Där finns 156 medlemmars löner. Jämför jag grovt så ligger medianen för alla privatanställda medlemmar på drygt 39 000 kronor medan Ideella organisationer hamnar på knappt 35 000. Skillnaden blir större om jag jämför den branschens 32 ekonomichefers median på 34 600 kronor med alla 877 privatanställda ekonomichefers dryga 45 000. Examinerade 1994–1998 och anställda inom ideell sektor har undre kvartil 33 000, median 38 250 och övre kvartil 45 000. En lön på mellan 35 000 och 40 000 kronor kan därför anses vara marknadsmässig. En ekonomichef i ett mellanstort företag som omsätter mellan 50 och 999 miljoner med samma erfarenhet har då median 44 100 medan de i företag som omsätter under 50 miljoner har median 37 400.