Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Ekonomichef blir redovisningschef – vad är rätt lön?

Företaget där jag är anställd har köpts upp av ett större bolag. Jag var ekonomichef i ett bolag som omsatte cirka 150 miljoner och övergår till att bli redovisningschef i ett bolag som omsätter några miljarder. Ska snart ha lönesamtal med min nya chef. Hur påverkas min lön av förändringen?

Lönestatistiken för erfarna ekonomichefer, det vill säga mer än 15 år efter examen, i bolag som omsätter 50–999 miljoner kronor visar att de har medianlön 57 000. Hög lön – övre kvartil – börjar då från 67 000. 

I större bolag med mer än en miljard i omsättning tjänar redovisningschefer median drygt 57 000 och övre kvartil runt 67 000 – alltså normalt sett samma lönenivå som ekonomichefen i ett mindre företag. Så din nya befattning är likvärdig lönemässigt och din löneutveckling bör fortgå som normalt. Din lönerevision ska återspegla vad du uträttat, men också vad som förväntas av dig.

I en fusion finns det oftast många saker som måste fixas för att allt ska bli bra. Fokusera på de problem du kan hantera och presentera dina planer för chefen. Acceptera inte argumentet att ”jag vet inte vad du uträttat eller kan” från ny chef. Det är hennes/hans skyldighet att ta reda på det!

 

Mer på civilekonomen.se