Lönefrågan

Experten om pensionsfällorna du ska passa dig för

Ekonomijournalisten Annika Creutzer vill sprida kunskap om ekonomi och pension till alla, hon anser att det är en fråga om demokrati.
Agenda

– Vi måste våga prata mer om pengar, det gäller särskilt oss kvinnor. Att gå hemma länge är en klassisk kvinnofälla som ger sämre kompetens- och löneutveckling. På sikt blir dessutom pensionen lägre, om inte partnern  betalat in extra till ens pension, säger pensionsexperten Annika Creutzer. 


Läs mer >

Så hög är en anständig lön

Lönefrågan

Du har kommit tillbaka efter föräldraledighet och din tjänst som controller är omgjord. Vad är en rimlig lön för din nya tjänst? Löneexpert Sören Lundgren svarar.


Läs mer >