Lönefrågan

Pensionen är en stor del av din lön

Lönefrågan Glöm inte att den del som många arbetsgivare betalar in till din pension är en ansenlig del av din lön. Om du avtalar bort pensionsersättningar eller om din arbetsplats inte gör avsättningar för det ska således din lön vara högre, uppmanar löneexpert Sören Lundgren.
Läs mer >

Så många avtalar bort sin övertidsersättning

Lönefrågan Under jobbintervjuerna nämner många arbetsgivare att övertidsersättning inte är något man erbjuder. Men har man inte rätt till det? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.
Läs mer >