Lönefrågan

Kämpa för att behålla betald övertid

Lönefrågan Du har blivit tillfrågad att ta jobbet som ekonomichef för en kommunal förvaltning. Men du funderar på hur hög en rimlig lön kan vara och om det är något annat du ska tänka på. Löneexpert Sören Lundgren ger svar.
Läs mer >

Lönerna är högre i Stockholm

Lönefrågan Du har blivit erbjuden ett chefsjobb i Stockholm. Men hur skiljer sig lönerna åt mellan städerna i Sverige? Är lönen högre i Stockholm jämfört med andra storstadsområden? Löneexpert Sören Lundgren vet hur det ligger till.
Läs mer >

Du har rätt att vara missnöjd med lönen

Lönefrågan Du har fått lite påslag vid lönerevision de senaste åren och funderar nu på om du fortfarande har en marknadsmässig lön. Löneexpert Sören Lundgren vet mer.
Läs mer >

Så många avtalar bort sin övertidsersättning

Lönefrågan Under jobbintervjuerna nämner många arbetsgivare att övertidsersättning inte är något man erbjuder. Men har man inte rätt till det? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.
Läs mer >

Auktoriserade inom revision tjänar mer

Lönefrågan Du har jobbat som revisionsassistent sedan examen 2014. Hur ligger din lön jämfört med andra, och vilken utveckling kan du förvänta dig de närmaste åren? Löneexperten Sören Lundgren vet mer.
Läs mer >

Så hög är en anständig lön

Lönefrågan Du har kommit tillbaka efter föräldraledighet och din tjänst som controller är omgjord. Vad är en rimlig lön för din nya tjänst? Löneexpert Sören Lundgren svarar.
Läs mer >