Lönefrågan

Begär högre lön som anställd

Lönefrågan Du har jobbat några år inom bemanningsbranschen men nu vill nu söka en tillsvidareanställning. Hur ser löneläget ut jämfört med ersättningarna inom bemanningsbranschen? Löneexpert Sören Lundgren svarar på en fråga.
Läs mer >

Gå inte under 50 000 kronor

Lönefrågan Du funderar på vad en rimlig lön for en business controller med ansvar för affärssystem kan vara. Och spelar ytterligare färdigheter, som språkkunskaper, någon roll vid förhandlingen? Löneexpert Sören Lundgren guidar i en lönefråga.
Läs mer >

Kämpa för att behålla betald övertid

Lönefrågan Du har blivit tillfrågad att ta jobbet som ekonomichef för en kommunal förvaltning. Men du funderar på hur hög en rimlig lön kan vara och om det är något annat du ska tänka på. Löneexpert Sören Lundgren ger svar.
Läs mer >

Pensionen är en stor del av din lön

Lönefrågan Glöm inte att den del som många arbetsgivare betalar in till din pension är en ansenlig del av din lön. Om du avtalar bort pensionsersättningar eller om din arbetsplats inte gör avsättningar för det ska således din lön vara högre, uppmanar löneexpert Sören Lundgren.
Läs mer >

Det tjänar en projektledare på myndighet

Lönefrågan Du har blivit erbjuden ett jobb inom samma myndighet som du jobbar. Men frågan är vad du ska begära för lön när du redan jobbar inom myndigheten och vad är semester värt i pengar? Löneexpert Sören Lundgren vet råd.
Läs mer >

Lönerna är högre i Stockholm

Lönefrågan Du har blivit erbjuden ett chefsjobb i Stockholm. Men hur skiljer sig lönerna åt mellan städerna i Sverige? Är lönen högre i Stockholm jämfört med andra storstadsområden? Löneexpert Sören Lundgren vet hur det ligger till.
Läs mer >

Vilken bransch är lönsammast?

Lönefrågan Du funderar på framtiden. Men med alla möjligheter som finns är också frågan om lön väsentligt. Finns det skäl att välja bransch efter vilken lön man kan vänta sig? Är det stor skillnad mellan branscherna? Är det IT som betalar bäst? Löneexpert Sören Lundgren guidar i lönedjungeln.
Läs mer >

Du har rätt att vara missnöjd med lönen

Lönefrågan Du har fått lite påslag vid lönerevision de senaste åren och funderar nu på om du fortfarande har en marknadsmässig lön. Löneexpert Sören Lundgren vet mer.
Läs mer >

Mycket resande bör ge högre lön

Lönefrågan Du har ett nytt jobb på gång där mycket av arbetstiden består av resor och arbete utomlands. Det bör avspegla sig på lönen. Löneexpert Sören Lundgren vet hur du ska resonera när det är dags att förhandla.
Läs mer >

Så många avtalar bort sin övertidsersättning

Lönefrågan Under jobbintervjuerna nämner många arbetsgivare att övertidsersättning inte är något man erbjuder. Men har man inte rätt till det? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.
Läs mer >