Lönefrågan

Ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med tidning nr.5 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! Till vänster inne i artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Det tjänar en projektledare på myndighet

Du har blivit erbjuden ett jobb inom samma myndighet som du jobbar. Men frågan är vad du ska begära för lön när du redan jobbar inom myndigheten och vad är semester värt i pengar? Löneexpert Sören Lundgren vet råd.

Lönerna är högre i Stockholm

Du har blivit erbjuden ett chefsjobb i Stockholm. Men hur skiljer sig lönerna åt mellan städerna i Sverige? Är lönen högre i Stockholm jämfört med andra storstadsområden? Löneexpert Sören Lundgren vet hur det ligger till.

Vilken bransch är lönsammast?

Du funderar på framtiden. Men med alla möjligheter som finns är också frågan om lön väsentligt. Finns det skäl att välja bransch efter vilken lön man kan vänta sig? Är det stor skillnad mellan branscherna? Är det IT som betalar bäst? Löneexpert Sören Lundgren guidar i lönedjungeln.

Du har rätt att vara missnöjd med lönen

Du har fått lite påslag vid lönerevision de senaste åren och funderar nu på om du fortfarande har en marknadsmässig lön. Löneexpert Sören Lundgren vet mer.

Mycket resande bör ge högre lön

Du har ett nytt jobb på gång där mycket av arbetstiden består av resor och arbete utomlands. Det bör avspegla sig på lönen. Löneexpert Sören Lundgren vet hur du ska resonera när det är dags att förhandla.

Så många avtalar bort sin övertidsersättning

Under jobbintervjuerna nämner många arbetsgivare att övertidsersättning inte är något man erbjuder. Men har man inte rätt till det? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.

Så mycket tjänar personalchefen

Vad är ett rimligt lönekrav för en personalchef på ett stort företag? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.

Rimlig lönenivå för inköpschefer

Du har blivit erbjuden en ny tjänst som inköpschef på din arbetsplats. Men finns det möjlighet att verkligen begära en konkurrensmässing lön när du byter tjänst inom bolaget? Löneexpert Sören Lundgren vet mer.

Auktoriserade inom revision tjänar mer

Du har jobbat som revisionsassistent sedan examen 2014. Hur ligger din lön jämfört med andra, och vilken utveckling kan du förvänta dig de närmaste åren? Löneexperten Sören Lundgren vet mer.

Så ser löneläget ut för internrevisorer

Var jobbar internrevisorerna och hur ser deras löneläge ut? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren svarar.

Vad tjänar en ekonom inom staten?

Vad är en rimlig lön vid en anställning som ”kvalificerad ekonom” på en statlig myndighet? Löneexperten Sören Lundgren svarar.

Vad bör en logistikchef ha i lön?

Du har fått erbjudande av ett företag som en tjänst som logistikchef. Men var ska du lägga dig i lönediskussionerna? Löneexpert Sören Lundgren ger råd.

Så hög är lönen för en kommunal vd

Lönerna för kommunchefer och direktörer för kommunala bolag påverkas ganska mycket av kommunens storlek. Löneexperten Sören Lundgren vet hur lönenivåerna ser ut.

Så mycket tjänar en marknadschef

Vad är en rimlig lön för en marknadschef på ett företag med 800 anställda, undrar en 51-åring i Västsverige. Löneexperten Sören Lundgren svarar.

Så hög är en anständig lön

Du har kommit tillbaka efter föräldraledighet och din tjänst som controller är omgjord. Vad är en rimlig lön för din nya tjänst? Löneexpert Sören Lundgren svarar.

Har jag haft dålig löneutveckling?

Har jag haft en dålig löneutveckling? Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren om hur mycket lönen för en ekonom bör ha ökat på en tioårsperiod.

Skillnaden kan vara övertidsersättning

Vad kan en redovisningsekonom som ska bli chef kräva i lönelyft? Sören Lundgren, expert på lönefrågor, svarar och påminner om kompensation för övertidsersättning.

Hur stor ska provisionen vara?

Hur stor del av en säljares totala lön ska utgöras av provision? Sören Lundgren svarar.

Vad har en produktchef för lön?

Du har blivit erbjuden en tjänst som produktchef i ett konkurrerande företag, men var ska du lägga dig lönemässigt? Sören Lundgren vet hur lönerna ser ut i landet.

Vad betyder en befordran för min lön?

Du jobbar som inköpare och har blivit erbjuden en befordran, men hur stor löneökning ska du begära för de nya arbetsuppgifterna? Löneexpert Sören Lundgren vet hur löneläget ser ut.

Lönar det sig att byta bransch?

Du vill byta inriktning och ge dig in i revisionsbranschen istället. Men är det vettigt rent lönemässigt? Löneexpert Sören Lundgren vet mer.

Vad tjänar en vd?

En vd omfattas inte av LAS och bör därför kräva en högre ersättning. Men hur hög? Löneexpert Sören Lundgren vet mer.

Vad tjänar privatrådgivaren?

Lönerna inom bankområdet ligger högre än för privatanställda. Men hur mycket högre? Löneexpert Sören Lundgren vet svaret.

Vad får projektledaren betalt?

Projektledare finns inom alla branscher, men vad ligger lönen på?

Ett steg uppåt – vad blir min nya lön?

Jag arbetar som marknadsassistent i dag och har sökt jobb externt som marknadskoordinator. Inte helt säker på vad som kan krävas i den nya befattningen eller vad som är rimligt löneanspråk. Jag tog examen 2012 och har i dag 28 000 i lön och övertidsersättning. Löneexpert Sören Lundgren vet vad din nya lön bör vara.

Vad är rätt lön för en KAM?

Lönerna för en Key Account Manager, KAM, varierar. Vad är en rimlig lön att begära då du söker nytt jobb? Löneexpert Sören Lundgren guidar rätt.

Här tjänar du bäst!

Civilekonomlöner kan variera stort beroende var i landet du arbetar. Förbundets löneexpert Sören Lundgren reder ut skillnaderna. Illustration: Istockphoto

Vilken löneutveckling har en ekonomiassistent?

Vilken löneutveckling ska en ekonomiassistent vänta sig? Ombudsman Sören Lundgren svarar.

Vad tjänar en administrativ chef?

Hur ser löneutvecklingen ut om du byter från ett större till ett mindre företag och samtidigt förändrar ditt arbetsområde? Förbundets löneexpert Sören Lundgren vet svaret.

Det tjänar redovisningschefen

Jag ska gå från en tjänst som ansvarig till en chefsposition. Hur mycket kan jag höja min lön? Ombudsman Sören Lundgren svarar på en lönefråga.

Vad tjänar en managementkonsult?

Vad tjänar en managementkonsult i början på karriären? Sören Lundgren ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna svarar.

Vad är rimlig lön inom landsting?

Jag har jobbat snart tolv år efter min civilekonomexamen 2003. De första tre åren som ekonomiassistent och resten som controller. Vilken lön är rimlig som ekonom i landstinget? Civilekonomernas löneexpert Jan Lidström svarar.

Vad är rätt lön för controllerchef?

Vad är en marknadsmässig lön för en controllerchef med personalansvar som rapporterar direkt till ledningen i ett större industriföretag? Jan Lidström, ombudsman på Civilekonomerna svarar på en lönefråga.

Spelar erfarenhet roll?

Vilken påverkan har erfarenhet på ekonomers löner? Förbundets löneexpert Jan Lidström vet.

När lönen halkat efter

Vad ska du göra om du halkat efter lönemässigt? Förbundets löneexpert Jan Lidström har ett svar.

Så når du drömlönen!

Drömmer du om att komma upp i en riktig topplön? Förbundets löneexpert Jan Lidström tipsar om hur du gör lönekarriär.

Vad tjänar en redovisningsekonom?

Vad är rimligt löneanspråk för en redovisningsekonom? Jan Lidström, ombudsman på förbundet svarar på en lönefråga.

Hallå där Jan Lidström, hur betalar sig chefsjobbet?

Vd, högre chef, mellanchef eller enhetschef – befattningsnivåerna för chefer varierar. Men hur skiljer sig lönerna? Förbundets löneexpert Jan Lidström vet. Foto: Andreas Dybeck

Hur parera struntprat i löneförhandlingen?

Blev inte lönehöjningen den du tänkt dig? Låt inte chefen sänka dig med sina argument, utan bemöt dem med fakta! Civilekonomens löneexpert Jan Lidström ger sina bästa tips på hur du parerar chefens argument under löneförhandlingen. Foto: Andreas Dybeck.