Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av tidningen svarar chefscoach Malin Trossing på en ledarfråga. Malin Trossing är ledarskapsexpert med fokus på mod och effektivitet. Hon coachar chefer och ledare, föreläser och har skrivit flera uppskattade ledarskapsböcker.

Till och med nr 1 januari 2016 svarade coach Patrick Grimlund på ledarskapsfrågorna. Han är civilekonom med en filosofie magisterexamen och arbetar med coaching för chefer, ledare och entreprenörer. Han är även känd som programledare i ”Lyxfällan”.

Passar jag verkligen som forskare?

Jag är snart färdig civilekonom och funderar på att söka en forskarutbildning. Om jag förstår det rätt så har du själv forskat, är lite fundersam om jag verkligen passar som forskare?

Svar: Det är många saker att ta i beaktning när man funderar över att börja doktorera, precis som när man söker andra jobb. Fundera också över dina långsiktiga ambitioner, mål och yrkesplaner. Vart vill du att det ska leda?
Det är svårt att skriva någonting generellt om hur det är att doktorera eftersom det är ganska stora skillnader mellan olika forskarutbildningar, universitet och institutioner. Forskarutbildningen består av kurser, seminarier och framför allt eget avhandlingsskrivande. De flesta doktorander har också någon form av anställning på universitetet eller högskolan, som ofta inkluderar undervisning på grund- och avancerad nivå. Som doktorand ska du lära dig vetenskaplig metodik, utveckla en kritisk analysförmåga och arbeta självständigt med din doktorsavhandling. Räkna med att det tar minst fyra år tills du är klar (normalt tar det 5–6 år bruttotid). Jag tror att du känner intuitivt om du skulle passa som forskare. Hur upplever du studierna till civilekonom? Har du ett visst område som intresserar dig? Vad är det som gör dig fundersam om du verkligen passar som forskare?
Om du gillar att arbeta självständigt, om du tycker om problemlösning på ett teoretiskt plan, och om du brinner för att argumentera och filosofera kring vetenskapliga metoder och problem – då tror jag du passar utmärkt.
Fortsätt sök information kring hur det är att bedriva forskarstudier, tala med doktorander, seniora forskare och andra som har erfarenhet. I slutänden är det ditt eget intresse för forskningsområdet och relationerna mellan kollegorna och handledare som avgör hur roligt och utvecklande du upplever forskarstudierna.