Coachen

Vågar jag kritisera ägarfamiljen?

Coachen

Jag är ekonomichef i ett familjeföretag där ägarna tar ut alldeles för stora utdelningar med tanke på företagets storlek och lönsamhet. Även familjemedlemmar som arbetar i bolaget får ut alldeles för höga löner. Vågar jag påtala problemet för vd utan att riskera mitt jobb?


Läs mer >

Ska jag kritisera anställdas långa luncher?

Coachen

Jag är chef för en avdelning med ett 20-tal duktiga anställda. Problemet är att en del av personalen börjat ta ut lite väl långa luncher eller träningspass. Vågar jag ta upp frågan med de berörda eller riskerar jag att framstå som en omodern ledare?


Läs mer >

Ska jag byta spår för att få jobb?

Coachen

Fråga: Jag har blivit klar med min ekonomutbildning med inriktning marknadsföring. Jobbchanserna för oerfarna ekonomer inom området är små i dagsläget. Ska jag tänka om och överge mina planer på att arbeta med marknad?


Läs mer >

Vågar jag tacka ja till drömjobbet?

Coachen

Jag har fått erbjudande om ett drömjobb som kommer att medföra hård arbetsbelastning. Om jag tar jobbet är jag rädd för att jag inte kommer hinna med småbarnsfamiljen. Ska jag tacka nej till jobbet?


Läs mer >

Hur får jag kontroll över min ekonomi?

Coachen

Som ekonom är jag jättebra på att sköta ekonomin åt det företag jag jobbar för. Privat är det dessvärre tvärtom. Trots bra lön är sparbufferten obefintlig. Det känns som jag har tappat kontroll över ekonomin. Var ska jag börja?


Läs mer >

Kärlek på kontoret – hur ska jag agera?

Coachen

Jag arbetar som vd och en av företagets mellanchefer har inlett en relation med en kvinnlig underordnad. Jag är rädd för att relationen kan få negativa följder för både hans arbete och för förtroendet bland hans övriga anställda. Hur bör jag agera?


Läs mer >

Coachfrågan: Hur får vi tillbaka vår goda stämning?

Coachen

Jag är chef över ett 20-tal medarbetare. Vi har haft neddragningar i organisationen och nu upplever jag att stämningen har försämrats samt att den gamla sammanhåll-ningen försvunnit. Man pratar om varandra i stället för med varandra. Hur kan jag som chef få bukt med detta?


Läs mer >

Coachfrågan: Hur blir jag av med kontrollbehovet?

Coachen

Jag är chef och lite av perfektionist. Följden blir att jag har svårt att delegera och känner att jag måste kontrollera så allt blir rätt. Det leder i sin tur till att mina medarbetare blir osäkra. Vad ska jag göra för att bli av med perfektionism?


Läs mer >

Måste jag mingla för att avancera?

Coachen

Jag arbetar i en stor koncern och har som mål att klättra i organisationen. Dessvärre händer inget trots dokumenterat goda prestationer. Samtidigt ser jag att mina kollegor avancerat snabbt, vilket jag tror beror på att de är duktigare på att mingla och sälja in sig. Jag trodde att det var prestationer som räknades och inte vem som är bäst på att snacka. Behöver jag tänka om?


Läs mer >

Coachfrågan: Måste jag mingla för att avancera?

Coachen

Jag arbetar i en stor koncern och har som mål att klättra i organisationen. Dessvärre händer inget trots dokumenterat goda prestationer. Samtidigt ser jag att mina kollegor avancerat snabbt, vilket jag tror beror på att de är duktigare på att mingla och sälja in sig. Jag trodde att det var prestationer som räknades och inte vem som är bäst på att snacka. Behöver jag tänka om?


Läs mer >