Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av tidningen svarar chefscoach Malin Trossing på en ledarfråga. Malin Trossing är ledarskapsexpert med fokus på mod och effektivitet. Hon coachar chefer och ledare, föreläser och har skrivit flera uppskattade ledarskapsböcker.

Till och med nr 1 januari 2016 svarade coach Patrick Grimlund på ledarskapsfrågorna. Han är civilekonom med en filosofie magisterexamen och arbetar med coaching för chefer, ledare och entreprenörer. Han är även känd som programledare i ”Lyxfällan”.

Kärlek på kontoret – hur ska jag agera?

Jag arbetar som vd och en av företagets mellanchefer har inlett en relation med en kvinnlig underordnad. Jag är rädd för att relationen kan få negativa följder för både hans arbete och för förtroendet bland hans övriga anställda. Hur bör jag agera?

Ofta har företag en viss policy beträffande kärleksrelationer inom organisationen. En del företag har en tydlig policy, som säger att anställda som inleder en relation med varandra måste ta konsekvenserna och att en måste sluta. Andra företag har en annan syn på relationer på jobbet och tillåter dem, men de får inte gå ut över jobbet. Oavsett om man dejtar någon med en högre position eller en kollega på samma nivå är romanser på jobbet alltid knepiga. Det är viktigt att vara professionell och dra en tydlig linje mellan privatliv och arbetsplats.

Om ni inte har några fastställda regler kring detta på företaget får du handla efter eget förnuft och se till företagets bästa. Jag rekommenderar att ni tar fram en policy kring detta, annars kan det skapa osäkerhet när anställda inte vet vad som gäller. En undersökning som nyligen gjordes i Sverige (CareerBuilder, 1/12) visar att tjugoåtta procent av de som inlett en relation på jobbet kände sig tvungna att hålla relationen hemlig.

Du skriver att du är rädd för att relationen kan få negativa följder med intressekonflikter och för förtroendet bland övriga anställda. Eftersom han är hennes chef så tycker jag att det låter som att din oro är befogad.

Jag tycker att du i första hand ska tala med din mellanchef om situationen, diskutera läget och kanske kommer han till egna insikter om hur det kan påverka arbetet och övriga medarbetares förtroende. Innan du har talat med honom vet du ju faktiskt inte hur han känner inför situationen. Det kan ju vara en befrielse för honom att få tala igenom läget och kanske vill han eller hon byta avdelning eller jobb på grund av den uppkomna situationen. Om inte, blir det svårare att hantera. Då får du diskutera med båda två och se om ni kan hitta en lösning som känns bra för alla. Det är ju viktigt att det inte ses  som ett straff att träffas på ert företag. Hur du/ledningen hanterar den uppkomna situationen signalerar ju väldigt tydligt till övriga anställda vad som gäller. Så ta det varsamt och i samspråk med de involverade. Försök komma till ett gemensamt beslut och lösning. Det kan ju också vara så att dina farhågor inte besannas, relationen kanske inte påverkar arbetet. Börja som sagt med att tala ut ordentligt med din mellanchef och ta det därifrån. Kanske behöver det inte bli så stort och svårt som du befarar.