Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av tidningen svarar chefscoach Malin Trossing på en ledarfråga. Malin Trossing är ledarskapsexpert med fokus på mod och effektivitet. Hon coachar chefer och ledare, föreläser och har skrivit flera uppskattade ledarskapsböcker.

Till och med nr 1 januari 2016 svarade coach Patrick Grimlund på ledarskapsfrågorna. Han är civilekonom med en filosofie magisterexamen och arbetar med coaching för chefer, ledare och entreprenörer. Han är även känd som programledare i ”Lyxfällan”.

Jag har svårt att fatta beslut.

Jag har trots relativt lång erfarenhet som affärsområdeschef på ett medelstort företag, svårt att fatta ”viktiga” beslut. Detta är både fru­strerande och nedslående, jag tvekar på mig själv. Vad ska jag göra?

Det är svårt att svara utan att veta mer om bakgrunden till din osäkerhet kring beslutsfattande. Ser du någon skillnad i vilken typ av frågor du har svårt att fatta beslut om?
Att besluta i frågor som ligger nära i tiden är oftast lättare än att fatta beslut om det som ligger längre fram. Det som karaktäriserar närtidsbeslut är relativt god tillgång på fakta och relativt liten grad av osäkerhet. Kortsiktiga beslut får oss att känna att vi ”gör något”, att vi är handlingskraftiga. Beslut med senare belöning, exempelvis kring strategier och långsiktiga mål fattas med betydligt mindre fakta och därmed även större osäkerhet.
Är det denna typ av ”viktiga” beslut som du refererar till?
Många chefer som har svårt att fatta strategiska beslut säger att anledningen är att det saknas tillräckligt med beslutsunderlag. Fundera över vad det är som gör att du har svårt att ta beslut; är det ”tråkiga” beslut som påverkar medarbetare negativt, eller är det brist på ”tillräcklig” information?
Ofta behandlas osäkerhetsbegreppet som binärt, det vill säga antingen vet vi eller så vet vi inte, men i de flesta fall ligger sanningen någonstans däremellan. Att inte fatta ett beslut är också ett beslut! Att inte fatta beslut kan skada lika mycket som att ”köra över” människor.  Var lyhörd och empatisk. Ta hänsyn till medarbetarna men fortsätt ändå att arbeta enligt din övertygelse. Våga fatta beslut trots att inte alla är överens.