Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av tidningen svarar chefscoach Malin Trossing på en ledarfråga. Malin Trossing är ledarskapsexpert med fokus på mod och effektivitet. Hon coachar chefer och ledare, föreläser och har skrivit flera uppskattade ledarskapsböcker.

Till och med nr 1 januari 2016 svarade coach Patrick Grimlund på ledarskapsfrågorna. Han är civilekonom med en filosofie magisterexamen och arbetar med coaching för chefer, ledare och entreprenörer. Han är även känd som programledare i ”Lyxfällan”.

Hur ska jag få gruppen att fungera?

Jag är chef och ansvarar för en arbetsgrupp som jag inte får att fungera ihop – trots många samtal och möten. I stället för att samarbeta motarbetar man varandra. Hur ska jag göra?

Svar: Det här är troligtvis ett problem som innehåller många bottnar och det blir svårt att ge några specifika råd när jag inte har mer information. Jag har stött på den här frågeställningen tidigare och min erfarenhet säger mig att du måste vara väldigt tydlig, ta konkreta beslut och kommunicera konsekvenserna för alla berörda, för att få arbetsgruppen att fungera. 

Du skriver att du haft många samtal och möten, vad har du kommunicerat på dessa möten? Uppenbarligen har det inte blivit bättre och alltså måste du göra någonting annorlunda för att få bukt med problematiken. 

Har du tagit reda på vad motsättningarna eller samarbetssvårigheterna handlar om? Gäller det samtliga i gruppen eller enbart ett fåtal? Ibland räcker det med en eller två oroliga personer för att sätta hela gruppen i svajning. 

När du har bildat dig en egen uppfattning om situationen så ska du ta detta med hela gruppen och vara väldigt tydlig med vad som gäller. Du bör också vara tydlig med vad konsekvenserna blir om motarbetandet fortsätter. Se till att ha förankring uppåt (hos dina chefer), så att du har mandat att agera fullt ut. Fungerar inte gruppen efter dina åtgärder tycker jag att du bör överväga förflyttningar av personer och kanske rekommendation om uppsägning. 

Den slutliga konsekvensen om gruppen inte kan samarbeta trots upprepade möten och samtal blir att gruppen måste få en ny konstellation eller en ny chef.