Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av tidningen svarar chefscoach Malin Trossing på en ledarfråga. Malin Trossing är ledarskapsexpert med fokus på mod och effektivitet. Hon coachar chefer och ledare, föreläser och har skrivit flera uppskattade ledarskapsböcker.

Till och med nr 1 januari 2016 svarade coach Patrick Grimlund på ledarskapsfrågorna. Han är civilekonom med en filosofie magisterexamen och arbetar med coaching för chefer, ledare och entreprenörer. Han är även känd som programledare i ”Lyxfällan”.

Hur får vi tillbaka vår goda stämning?

Jag är chef över ett 20-tal medarbetare. Vi har haft neddragningar i organisationen och nu upplever jag att stämningen har försämrats samt att den gamla sammanhållningen försvunnit. Man pratar om varandra i stället för med varandra. Hur kan jag som chef få bukt med detta?

Det är en viktig frågeställning du har att ta tag i. Neddragningar och omorganisationer påverkar oss ofta negativt till en början. Folk får ofta sluta mer eller mindre ofrivilligt och många av de som stannar kvar är oroliga eller besvikna på chefer och ledning.  Det innebär självklart en utmaning och en tuff uppgift. Du skriver att den gamla sammanhållningen har försvunnit. Försök sätta fingret på vad du menar och vad det innebär, och sedan bygga en ny sammanhållning med tydligt syfte och mål. Det behöver inte betyda att det blir som det har varit tidigare, men det blir något nytt. Du skriver att medarbetarna talar om varandra i stället för med varandra. Det låter som ett beteende som folk tar till när de är osäkra och det riskerar att sprida osäkerheten vidare, med allt vad det innebär.
Det är en viktig uppgift du har nu, att ta tag i detta på ett konstruktivt sätt. Börja med att fundera igenom vad du som chef står för, hur du vill att medarbetarkulturen ska vara, vilka värden ni vill förmedla inom företaget, och vikten av rak och tydlig kommunikation. Stäm av med din chef och kalla sedan  dina medarbetare till ett gruppmöte. Säg exakt vad du kom fram till när du tänkte igenom det hela och vad du och din chef stämt av. Börja med att vara ett riktigt bra exempel genom att tala till personalen på ett sätt som genomsyras av ärlighet, öppenhet och tydlighet. Öppna sedan för diskussion och frågor.
Underskatta inte vikten av att avsätta ordentligt med tid för detta, så att alla känner att det är viktigt och att det kommer att följas upp. Jag tycker även att du ska boka in enskilda samtal med samtliga medarbetare. Därigenom får de möjligheten att ventilera sina tankar med dig på egen hand. Det kan även finnas enskilda konflikter som behöver redas ut, som kan komma upp till ytan vid enskilda samtal. Troligtvis finns det underliggande frågor, rädslor och en hel del osäkerhet kring företagets/avdelningens framtid. När det uppstår ett problem av den karaktären du beskriver kan det handla om ett otydligt ledarskap. Informera så mycket du kan, svara ärligt, var tydlig och begär det samma från dina medarbetare och chefer. Lyft frågan uppåt i organisationen om du inte känner att du får den respons du vill ha.