Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av tidningen svarar chefscoach Malin Trossing på en ledarfråga. Malin Trossing är ledarskapsexpert med fokus på mod och effektivitet. Hon coachar chefer och ledare, föreläser och har skrivit flera uppskattade ledarskapsböcker.

Till och med nr 1 januari 2016 svarade coach Patrick Grimlund på ledarskapsfrågorna. Han är civilekonom med en filosofie magisterexamen och arbetar med coaching för chefer, ledare och entreprenörer. Han är även känd som programledare i ”Lyxfällan”.

Hur blir jag av med kontrollbehovet?

Jag är chef och lite av perfektionist. Följden blir att jag har svårt att delegera och känner att jag måste kontrollera så allt blir rätt. Det leder i sin tur till att mina medarbetare blir osäkra. Vad ska jag göra för att bli av med perfektionism?

Som du beskriver själv så blir resultatet av ditt beteende att du gör dina medarbetare osäkra. Det första är att bli medveten om att det du kallar perfektionism verkar vara likvärdigt med kontrollbehov. Det verkar som du har ett behov av att ha kontroll på yttre saker och andra människor. Hjälp dig själv med att plocka fram tillräckligt många argument för att det är dags att förändra din kontroll. Vilka fler negativa aspekter leder ditt kontrollbehov till?

En stor anledning till att vi vill ha kontroll är att vi vill följa vår egen föreställning av vad som är rätt och fel. När vi har en upplevelse av att något är rätt så vill vi så klart göra så. När vi gjort så tidigare har det gett oss upplevelsen av kontroll. Leta istället vad som är rätt i den specifika situationen? Vad som är rätt i denna händelse? Fokusera på att släppa taget pö om pö, börja i små steg. Våga, prova att se vad som händer. Resultatet kan bli bättre än du anar, du kommer snart inse att det är ganska skönt och befriande att släppa taget en smula. Låt dina medarbetare göra saker på ett sätt som känns bra för dem. Som chef är du säkert medveten om vikten av att dina medarbetare känner att de har ditt förtroende för att de ska utvecklas, växa och prestera på bästa sätt. Ditt kontrollbehov motverkar detta.

Steg ett är att bestämma dig för en förändring, och vilket beteende som ska förändras, i vilka situationer? Du som är en perfektionist ut i fingerspetsarna är van att kontrollera detaljer, andra människor och omständigheter. Försök istället att förändra din kontroll till att kontrollera dina tankar, dina tolkningar, och ditt sätt att hantera vad som händer.  Det är en annan och mycket effektivare form av kontroll. Gå från tanke till handling, testa små saker taget, hitta nya utmaningar och försök att hantera situationer annorlunda. Notera vad som händer och sedan tar du det ytterligare ett steg.

Ditt kontrollbehov kan sänka dina medarbetares eget ansvarstagande, det kan skapa förväntningar på dig som du varken vill eller orkar leva upp till och det kan till och med begränsa dig från att våga och pröva fantastiska saker i ditt liv.