Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av tidningen svarar chefscoach Malin Trossing på en ledarfråga. Malin Trossing är ledarskapsexpert med fokus på mod och effektivitet. Hon coachar chefer och ledare, föreläser och har skrivit flera uppskattade ledarskapsböcker.

Till och med nr 1 januari 2016 svarade coach Patrick Grimlund på ledarskapsfrågorna. Han är civilekonom med en filosofie magisterexamen och arbetar med coaching för chefer, ledare och entreprenörer. Han är även känd som programledare i ”Lyxfällan”.

Hjälp, min gruppchef ifrågasätts!

Jag är högre chef och har tillsatt en ny gruppchef som jag har starkt förtroende för. Problemet är att personalen ifrågasätter den nya chefens kompetens vilket resulterar i mycket korridorsnack. Vad ska jag göra?

Svar: Att du har starkt förtroende för din gruppchef är något som måste tydliggöras och kommuniceras för gruppen. Om du visar att du står bakom gruppchefen till 100 procent så kommer hen att stärkas i sin roll och därmed också kanske tysta korridorsnacket.

Att det förekommer korridorsnack på en arbetsplats är inget märkvärdigt i sig, men att personalen ifrågasätter sin nya chefs kompetens är givetvis problematiskt. Gäller detta ifrågasättande av chefens kompetens samtliga medarbetare i gruppen, eller är det ”endast” ett par stycken?

Hur har korridorsnacket kommit till din kännedom? Är det nya gruppchefen själv som informerat dig eller kommer det direkt från personalen? Som chef kanske man inte alltid kan vara älskad av alla, men om det verkligen är så att hela gruppen ifrågasätter gruppchefens kompetens är det ett prekärt läge som du måste agera på.

Beroende på vilket sätt du fått denna information, eller om det mest är en känsla, och om den nya gruppchefen själv vet om att hen är ifrågasatt, så har du några olika valmöjligheter att ta tag i problemet på. Nyckeln är kommunikation.

Du måste prata med gruppchefen om saken. Därefter kan ni tillsammans komma fram till nästa steg. Antingen samlar du gruppen för ett gemensamt möte där du tydliggör ditt förtroende för gruppchefen och att det inte accepteras något skitsnack. Antingen är man med i teamet eller så får man välja att inte vara med. Ge personalen ett tydligt val, men var solklar med vad som är okej och inte, annars riskerar problemet att växa.

Ett annat alternativ är att endast prata med de medarbetare som bidrar till korridorsnacket (för det kanske inte är hela gruppen?).

För att inte underminera din nya gruppchef så är det bäst att hen tar dessa samtal på egen hand, men att du backar upp och ger ditt fulla stöd. Beroende på hur stort problemet är och hur starkt motståndet är mot den nya gruppchefen, så är det viktigt att gå till botten med vad missnöjet och korridorsnacket egentligen handlar om.

Det kan finnas tusen förklaringar, så det viktigaste är att ta reda på fakta, tala med de inblandade och vara transparent och tydlig med vad som gäller. Det kan ju även komma upp information som gör att du omvärderar din syn på läget.