Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ökad kvalitet och frigjord tid med robotisering

För fem år sedan införde Meritmind robotiseringsprocessen WSP. Det ställde nya och stora krav på ekonomi- och supportfunktionerna. – Om jag hade startat den här resan idag hade jag byggt upp egen kompetens snabbare, säger CFO Eva Aspengren.

Eva Aspengren, CFO på WSP berättar om bolagets automatiseringsresa och dess värdeskapande effekter. Automatiseringsprocessen på WSP inleddes för cirka fem år sedan. Då hade bolaget haft en stark organiskt tillväxt, vilket ställde stora krav på ekonomi- och supportfunktionerna.

– Jag vill att ekonomiavdelningen ska vara en värdeskapande affärspartner för verksamheten. Den snabba tillväxten gjorde att vi behövde hitta sätt att jobba effektivare och smartare, säger Eva Aspengren.

Processer som passar en robot

WSP började med att se över vilka processer som tog mycket tid och som en robot skulle kunna utföra. Man fick snabbt ihop lång lista som kortades ner till tre initiala roboticsprojekt: Rapportprocessen i koncernredovisningssystemet, kundreskontra, samt bokslutsprocessen. Sedan automatiseringsresan 2018 påbörjades, har WSP initierat ytterligare ett 20-tal processer.

– När vi kom igång såg vi snabbt vilken nytta roboten gjorde. Den gjorde rätt varje gång och dessutom fem gånger så snabbt. Vi har nu två robotar ”Rob Robot” var först och nu även ”Roberta Robot”. Robotarna skickar olika typer av hälsningar och påminnelser vilket roar och hjälper oss i organisationen, samt skapar en buzz, vilket är viktigt.

Vilket värde tillför robotiseringen?
– Massor. För att nämna några har den gett ökad kvalitet, frigjort tid, kortat ledtiderna och minskat risken för fel. Den har också gett en större förståelse för vad framtidens teknologi faktiskt innebär och att den inte är något att vara rädd för.

Var det en krånglig process att införa robotar?
– Nej, det gick hyfsat snabbt, när väl processen var tydlig och definierad. Det gäller att hitta bra resurser, som kan hantera en robot, och ha dialog med processägare och verksamhetsägare. Vi har hittills använt oss av en extern leverantör som ansvarat för att programmera robotarna och lära sig nya processer. Nu kommer vi lära upp vår personal så att de själva kan göra enklare programmering, rättningar och felsökningar i robot-scripten. Vi kommer även rekrytera personal som har en djupare kunskap kopplat till robotprogramvara.

Hur har medarbetarna på ekonomiavdelningen sett på förändringen?
– Att utveckla systemen har inneburit en förbättring i vardagen vilket har upplevts positivt. Idag har de, vars arbetsuppgifter robotarna har tagit över, styrt om sin tid till att bli processägare och de kan lägga tiden på mer värdeskapande uppgifter såsom utskick av påminnelser, samt komplexa uppladdningar av olika data som tidigare tog dagar att göra manuellt och ofta blev fel.

Vilken är största lärdomen?
– Var nyfiken och inte rädd för att trampa ut på okänd mark. Man behöver lära sig att ”fail fast”. Man måste våga pröva, utvärdera, släppa och gå vidare om det inte funkar. Om jag hade startat den här resan idag hade jag byggt upp egen kompetens snabbare.

Vill du veta mer om automatiseringsprojekt, kontakta Jessica Ivarsson, förändringsledare på Meritmind. jessica.ivarsson@meritmind.se tel: 0727-25 55 06

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se