Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

”Vinsten är att kunna fokusera på rätt saker”

Hos de stora revisionsbyråerna pågår arbetet med digitalisering för fullt. Det har bland annat inneburit att de tjänster som går lättast att automatisera – som löneadministration och redovisning – i vissa fall har knoppats av. Samtidigt vill de ta tillvara den nya teknikens potential i de mer kvalificerade tjänsterna som kan ha ett högre timpris.

Digitalisering skapar stora möjligheter för oss att med moderna verktyg öka såväl effektivitet som kvalitet i revisionen och att ge våra klienter mer värdeskapande feedback, säger Zlatko Mehinagic, auktoriserad revisor, senior manager och Nordisk Audit Innovation leader på Deloitte.

Läs också: Digitaliseringen ställer nya krav på revision

Till kvalitetsaspekten räknar han bland annat de nya möjligheterna att göra allt mer träffsäkra granskningsåtgärder. I stället för att som tidigare ta slumpmässiga stickprov kan revisorerna nu granska den totala populationen. När det gäller effektivitet tänker han i första hand inte på det faktum att det går att spara tid genom digitalisering.

– Den viktiga effektivitetsvinsten handlar om att från början kunna fokusera på rätt saker. Vi blir mer relevanta och kan utmana våra klienter på ett bättre sätt, vilket i sin tur leder till högre kvalitet, säger han.

Analyser, insikter och feedback är sedan det som kan bidra till ett större värde för klienten.

Läs också: Så lyckas du med ekonomiska rapporter

Zlatko Mehinagic

– Allt fler företag automatiserar repetitiva arbetsmoment, samma utveckling ser vi inom revisionsbranschen. Överlag går revisorns roll mot att utföra allt mer kvalificerade tjänster, i alla fall om vi tar tillvara möjligheterna med digitaliseringen och de moderna verktyg som finns tillgängliga. 

Robotisering och AI är sådant som de kommer att ha stor nytta av i takt med att datamängden ökar i omvärlden. 

– Vi kan granska all tillgänglig data hos en klient och i realtid identifiera avvikelser, samtidigt som de moderna verktygen analyserar och pekar ut viktiga samband och trender. AI används idag för att automatiskt läsa en stor mängd avtal och plocka ut det som är relevant.

Men även om Zlatko Mehinagic ser en stor potential i utvecklingen som följer av digitaliseringen menar han att det finns en poäng med att skynda långsamt just nu.

– Jag är övertygad om att vi befinner oss i början av ett stort skifte, men det gäller att hinna förvalta varje ny förändring. Vi kommer till exempel att få tillgång till allt mer data och förväntningarna på realtidstjänster kommer att öka. Det är mycket som händer, men vi måste se till att de nya möjligheterna används på rätt sätt innan vi tar oss an nästa förändring, säger han. 

Läs också: Det saknas utmaningar för revisiorsassistenter

Så här ska branschen bli digital

 

Molntjänster

Tillhandahåller datalagring, programkörning och andra it-funktioner via internet.

Big data

Mycket stora datamängder som kräver speciella metoder för analys. Det syftar oftast på ostrukturerade data, alltså sådana data som inte kan ordnas i tabeller eller kalkylark.

 

Artificiell intelligens (AI)

Kan handla om att ge systemet ett underlag – till exempel i form av big data – men låter systemet själv pröva sig fram till en användbar tolkning och analys. Systemet skriver sina egna algoritmer och förbättrar dem. Detta kan då kallas maskininlärning. Man utnyttjar datorernas snabbhet genom att låta dem pröva sig fram till ett sätt att lösa uppgiften. 

Automatisering

Rutinartade arbetsuppgifter övertas av maskiner eller robotar.

 

 

 


Blockkedjor

En komplett lista, fördelad på flera fristående datorer som är sammankopplade i nätverk, som är uppdelade i block med transaktioner som rör ett digitalt objekt. Tekniken gör det omöjligt att förfalska informationen. 

Källa: IT-ord/IDG

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se