Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Verka här och nu – ledarskap enligt zen

Vad kan tusenåriga teorier ge dagens ledare? En hel del visar det sig. Nutida ledarskapsutmaningar kan hitta konkreta lösningar och svar i zenbuddhismen. Det menar Tommy Fallonius i boken Ledarskapets faktor Z (Roos & Tegnér).

Tommy Falonius har lång erfarenhet som företagsledare och managementkonsult. Själv upptäckte han zenbuddhismens grundläggande tankar redan  som tonåring under gymnasietiden, tankar som följt honom genom åren.

– Många management- och ledarskapsböcker försöker få oss att förändra de vi är. Zen vill istället få oss att upptäcka vilka vi är.

Läs mer om ledarskap och arbetsmiljö

Hur förenar man zenfilosofin med sitt fokus på här och nu, med långsiktigt och strategiskt arbete?

– Det finns ingen motsättning mellan att vara närvarande i nuet och att planera långsiktigt. Om du som ledare bara skulle existera i nuet bäddar det förstås för framtida problem som skulle ha gått att förutse. Och om du enbart mentalt befinner dig i nästa kvartal eller i dina strategiska mål missar du helt enkelt det som är livet. Det enda vi vet med säkerhet är att det faktiskt finns ett nu – ingenting annat är egentligen givet.

Läs om vad en dålig arbetsmiljö kan kosta

Hur motiverar man sig själv och sin personal?

– Redan för två tusen år sedan kom zenmästaren Zhuangzi fram till att belöningar eller bestraffning inte är det som driver och motiverar människor i grunden. Skaffa dig kunskap om vad som verkligen driver dina medarbetare och ge dem sedan en trovärdig förklaring till varför deras arbete är betydelsefullt för företaget och kunderna.

Hur får man med sig medarbetarna i en förändringsprocess?

– Genom att de förstår varför en förändring överhuvudtaget är nödvändig. Som alltid handlar det om att förstå och hantera människors känslor. Hur logiskt ett förändringsprojekt än kan se ut i en powerpointpresentation går det aldrig att bortse från hur de emotionella faktorerna kommer att påverka processen.

Hur är en bra ledare?

– I min värld är en bra ledare en människa som grundar sin auktoritet på sin egen person och respekt mellan ledare och medarbetare. Ledaren måste därför vara medveten om sina egna värderingar, det intryck han eller hon gör på andra människor och, inte minst, vara klar över sina egna styrkor och brister. Att ofta ge och ta uppriktig feedback, att känna till och kunna hantera sina egna känslor och beteenden och vara fysiskt och mentalt närvarande i kontakterna med medarbetarna. Zenmästaren Thich Nhat Hanh säger att: ’Det värdefullaste vi kan erbjuda andra är vår närvaro’.

Läs om: Att vara snäll mot sig själv som chef

Mer på civilekonomen.se