Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Var fjärde anställd kvinna har sömnproblem

Sömn är ett vanligt problem i arbetslivet, det visar en stor hälsokartläggning. Även ekonomer har svårt att sova, enligt en annan undersökning som förbundet gjorde i samarbete med forskare om hur civilekonomer i Sverige mår.

Nästan var femte anställd lider av sömnbesvär, enligt företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda. Hälsoundersökningen genomfördes under 2017. Kvinnor har större sömnbesvär än män, 26 procent uppger att de har sömnproblem, medan motsvarande siffra ligger på 16 procent bland männen. 

Läs om: Stressignalerna du ska se upp med

– Allt tyder på att yrkesverksamma kvinnor är extra utsatta för sömnproblem eftersom de ofta drar ett tungt lass även utanför jobbet. När vardagen är stressig blir återhämtning i form av vila, motion och social umgänge ännu viktigare, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova. 

”Välmående handlar också om att kunna leda och styra sig själv, vilket bland annat innebär förmåga att kunna sätta gränser”, anser förbundets utredare Ulrika Wallén.

Även bland ekonomer vacklar den psykiska hälsan. I samband med Civilekonomernas löneenkät 2017 samarbetade förbundet med forskare vid Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad om välmåendet bland civilekonomer. En sammansatt fråga som ställdes, med olika påståenden, handlade just om man haft svårt att sova och kunna koncentrera sig på det man gör. 

Läs mer om förbundets undersökning

– Resultaten är oroväckande eftersom det är viktigt att hitta utrymme och balans mellan yrkesarbete, hemarbete och fritid. Överlag tror jag att faktumet att kvinnor upplever mest besvär beror på att de har svårare att hitta balans, vilket kan ha att göra med jämställdheten på hemmaplan. Det är viktigt med återhämtning. säger förbundets utredare Ulrika Wallén. 

Hon vill samtidigt lyfta fram ledarskapet som en nyckel till att lösa anställdas psykiska ohälsa. Ledarskapet är avgörande för organisationers psykiska arbetsmiljö.  

– Uppdragen och arbetsuppgifterna förändras och blir mer komplexa och det ställer ju förstås nya krav på ledarskapet. Vi behöver en ständig diskussion om styrning, ledning och hur arbetslivet är organiserat. Det är viktigt att utgå från vad organisationen ska åstadkomma och vilka som ska utföra arbetsuppgifterna, förklarar Ulrika Wallén. 

När det gäller kollektivavtalen så arbetar Civilekonomerna med att få in att det är viktigt med en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare när det gäller t.ex. tillgänglighet och arbetstider. 

Läs även om vad en dålig arbetsmiljö 

RÄDDA ARBETSDAN – TROTS SÖMNBRISTEN

  1. Tillåt dig att vara trött. Skippa de negativa tankarna och acceptera sömnbristen.
  2. Prioritera om. Ägna dig åt arbetsuppgifter som känns lite enklare.
  3. Bunkra energi. Ta en promenad, ät något gott till lunch eller gå hem    tidigare än du brukar. Rörelse, näring och frisk luft ger dig kraft.

 

MINSKA DINA SÖMNBESVÄR

  1. Fundera på orsaken till att du sover dåligt och gör någonting åt den.
  2. Följ experteråden med regelbundna sovtider, nedvarvning och skärmfri tid innan sovdags samt tyst, mörk och sval sovrumsmiljö.
  3. Be om hjälp. Vårdcentralen eller företagshälsan kan bistå med sömnbehandling via psykolog, I behandling med exempelvis kognitiv beteendeterapi lär man sig att slappna av och hantera malande tankar.
Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se