Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Var femte akademiker jobbmobbad – kvinnor mest utsatta

Svenska akademiker mår inte bra. En bidragande orsak är utbredd mobbning i arbetslivet. Enligt en ny undersökning har var femte akademiker känt sig trakasserad eller utfryst på jobbet under det senaste året. Var fjärde om man ser till kvinnor över femtio.
Karin Malmström.

– Det förebyggande arbetet är viktigt för att undvika att dessa situationer uppkommer. Det måste finnas en nära dialog mellan chefer och medarbetare så att man tidigt kan fånga upp ohälsosamma signaler. Cheferna måste dock ges förutsättningar att långsiktigt kunna jobba med dessa frågor, menar Karin Malmström, ombudsman och arbetsmiljöansvarig hos Civilekonomerna.

Läs även: Chefen måste våga fråga

Larmrapporterna om arbetsmiljön för ekonomer och andra akademiker duggar allt tätare. Hela 68 procent av civilekonomerna jobbar upp till 16 timmars övertid i månaden och 14 procent jobbar över mer än 17 timmar i månaden, enligt en rapport från Civilekonomerna från i våras. I somras kom en Saco-rapport som avslöjade att sjukfrånvaron ökar snabbast bland akademiker och att allt fler högutbildade sjukskrivs på grund stress. Och nu uppmärksammar alltså Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) ytterligare ett arbetsmiljöproblem. Enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Saco har var femte akademiker känt sig trakasserad eller utfryst på jobbet bara under det senaste året. En skrämmande hög siffra, som dock delvis kan förklaras med att frågeställningen i denna undersökning varit ovanligt bred.

Karin Fristedt, Saco-utredare på arbetsmiljöområdet, konstaterar att det inte finns någon klar definition av vad mobbning är och att det finns många undersökningar och forskningsprojekt som därför visar på delvis olika resultat.

Karin Fristedt.

– Men den här frågan har varit aktuell väldigt länge och siffrorna har inte förbättrats. Bara det är en stor problematik i sig. Varje fall är en stor individuell tragedi, men också ett problem för hela arbetsplatsen. Det visar också att det finns brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Karin Fristedt.

Läs även: Ekonomer allt mer stressade på jobbet

Stressrelaterad ohälsa ökar mest bland kvinnorna. På samma sätt är det även kvinnorna som upplever sig mest drabbade av jobbmobbning, 22 procent kontra 14 procent för männen. Värst är det för äldre kvinnor, i gruppen 50–64 år har hela 26 procent känt sig utfrysta eller trakasserade på sin arbetsplats.

– Vi ser att antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala faktorer ökar hos Arbetsmiljöverket. Många av dessa personer finns inom offentlig sektor som ju är kvinnodominerad. Där kan också trakasserierna komma från många olika aktörer, säger Fristedt.

Läs även: Kränkande kontroll och övervakning ökar

Saco vill med hjälp av resultatet i undersökningen uppmärksamma regeringen på behovet av en bred översyn av jobbmobbningen och det regelverk som finns i dag. Karin Fristedt ger ett exempel på hur lagstiftningen inte är heltäckande.

– Om trakasserierna är kopplade till en diskrimineringsgrund finns möjligheten att lyfta frågan, men vid mobbning av andra orsaker går det inte att driva frågan vidare.

Läs också: Civilekonomernas tips om vad du kan göra för att förbättra arbetsklimatet på jobbet

Karin Malmström, arbetsmiljöansvarig hos Civilekonomerna, håller med om att lagstiftningen inte hängt med i arbetslivets nya utmaningar.

– Trots att viljan finns saknar många chefer förutsättningar att kunna jobba med dessa viktiga frågor på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Läs även: Chefens ansvar bana väg tillbaka

Malmströms uppfattning är att utfrysning och trakasserier inte är lika vanligt bland Civilekonomernas medlemmar, men att de problem som finns är större inom offentlig än privat sektor.

– De flesta som ringer in till vår jour och berättar att de mår dåligt gör det på grund av avsaknaden av att kunna påverka sitt arbete och otydlighet kring sin roll och vilka förväntningar arbetsgivaren har.

 

Trakasserade eller utfrysta
Har du någon gång senaste året känt dig trakasserad eller utfryst på din arbetsplats?

Totalt:
Ja, vid ett flertal tillfällen: 3%
Ja, vid något tillfälle. 15%
Nej, aldrig. 81%
Vet ej. 1%

Kvinnor:
Ja, vid ett flertal tillfällen: 4%
Ja, vid något tillfälle. 18%
Nej, aldrig. 77%
Vet ej. 1%

Män:
Ja, vid ett flertal tillfällen: 3%
Ja, vid något tillfälle. 11%
Nej, aldrig. 85%
Vet ej. 1%

Källa: Saco/Novus

Bli medlem

Hur ser arbetsmiljön ut på din arbetsplats? Har du blivit mobbad, eller har du en kollega som är utsatt? Som medlem i Civilekonomerna kan du få hjälp. Här kan du läsa mer om vad facket kan göra mot mobbning på jobbet.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se