Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sexuella trakasserier på jobbet fördubblar risken för självmord

Personer som utsätts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats löper dubbelt så stor risk att begå självmord jämfört med andra. Det framgår av ny studie från Stockholms universitet, som publicerats i British Medical Journal.

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 

Det har länge varit känt att sexuella trakasserier på arbetsplatser är en faktor bakom stress, sjukskrivning, depression, ångest eller andra typer av psykisk ohälsa. I en ny rapport belyses sambandet mellan sexuella trakasserier på arbetsplatser och självmordsförsök och självmord.

Kvinnliga mellanchefer mest utsatta för sexuella trakasserier

Studien visar att risken för självmordsförsök och genomförda självmord är dubbelt så hög inom gruppen som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Resultaten inom den utsatta gruppen skiljer sig inte mellan män och kvinnor.

porträtt svartvitt kvinna page blont hår armbandsberlock
Linda Magnusson Hansson.

– Arbetsrelaterade sexuella trakasserier kan vara en viktig riskfaktor för självmord och självmordsförsök, säger Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet som lett studien.

Åtgärder kan rädda liv

– Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention. Mer kunskap behövs emellertid om vilken typ av organisatorisk och sociala arbetsmiljö som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad sexuella trakasserier och vi kan inte utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet, säger Linda Magnusson Hanson.

Få kvinnliga chefer vågar anmäla sexuella trakasserier

Mer om studien

I studien ingick 80 000 svenskar i arbetsför ålder som besvarat en enkät om huruvida de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året, under perioden 1995 till 2013. Svaren följdes upp efter i genomsnitt 13 år i nationella register där självmord och självmordsförsök identifierades utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

Artikeln ”Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study” av Linda L Magnusson Hanson, Anna Nyberg, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Fredrik Bondestam, och Ida EH Madsen publicerades i tidskriften British Medical Journal den 2 september 2020.

Högskolor passiva mot sexuella trakasserier

 

Den här texten är hämtad ur Akavia Aspekt som är den tidning som ersätter Civilekonomen och Karriär. 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se