Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Hand som ritar kurva för att beskriva att utbildning lönar sig

Utbildning lönar sig

Personer med högskoleutbildning har nästa alltid högre lön än personer utan. Hur mycket mer man tjänar beror mest på vilken utbildning man skaffat sig och i mindre grad var man studerat. Men det finns undantag, enligt en rapport från UKÄ.

I rapporten Hur värderas högre utbildning? Analys av arbetsmarknadens lönepremie för högskoleutbildning som Universitetskanslerämbetet sammanställt framgår att högskoleutbildning nästan alltid ger en högre lön än man skulle fått annars. Det finns undantag, som olika konstnärliga högskoleutbildningar. Mest genomsnittligt lönepåslag jämfört med outbildade ger en läkarexamen. Men även jurist- ingenjörs- och ekonomutbildningar lönar sig väl.

De fem viktigaste artiklarna om lön 2019

Kvinnor som utbildar sig får i snitt ett högre lönepåslag än män. Det kan till stor del kan förklaras av att de yrken utan krav på högskoleutbildning som är vanligast bland kvinnor, också är de med lägst löner.

Även bland högskoleutbildade finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors löner. Skillnaden  är störst i branscher där lönenivåerna generellt är högst.

I rapporten framgår också att lönepåslaget skiljer sig något mellan olika lärosätet. Skillnaden är dock inte så stor som mellan olika typer av utbildning.

Hos personer med ekonomiutbildningar är löneskillnaden beroende på skola till en början inte stor. Inte heller tre år efter examen märks några större skillnader. Men sen börjar det röra på sig, och tio år efter examen sticker Handelshögskolan  i Stockholm ut rejält, följd av universiteten i Linköping, Stockholm, Lund och Uppsala.

Branscherna som betalar bäst

För jurister skiljer sig inte lönenivån lika mycket beroende på var man utbildade sig. Tio år efter examen ligger lönerna för dem som pluggat juridik i Uppsala och Stockholm något över övriga, men löneutvecklingen är betydligt mindre spretig än för ekonomer.

Hos UKÄ är man positiv till slutsatserna i rapporten:

”Resultatet att lönepremien i Sverige är positiv, är ur ett kompetensförsörjningsperspektiv goda nyheter. På så vis ger arbetsmarknaden ett kvitto på att det lönar sig att genomgå en högre utbildning.”

Akademisk utbildning måste löna sig


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

 

 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se