Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Universiteten som är bäst och sämst på att hålla kvar civilekonomstudenter

Linköping är bäst och Linnéuniversitetet sämst på att behålla sina civilekonomstudenter. Det visar en ny UKÄ-rapport som också avslöjar att högskolestudenternas sociala bakgrund inte verkar ha någon betydelse för benägenheten att hoppa av.
Fredrik Svensson.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har analyserat genomströmningen på de tio vanligaste yrkesexamensprogrammen, inklusive utbildningen av civilekonomer, och kommit fram till en något oväntad slutsats. Sociala faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå tycks inte påverka högskolestudenternas benägenhet att hoppa av påbörjad utbildning.

Resultatet förvånar även UKÄ:s utredare Fredrik Svensson. Han tycker att resultatet ska tolkas positivt.

–  Social bakgrund har ju en envis effekt på nästan allting som har med utbildning att göra; betygen från grundskolan, behörighet till gymnasiet, betygen på gymnasiet, övergången till högskolan. Men när du väl kommit in på högskolan så har social bakgrund inte längre någon betydelse. Då är det dina sakkunskaper som är avgörande.

Läs även: Färre sökte till höstens civilekonomprogram

Detta gäller även på civilekonomprogrammet, som är en utbildning som lockar många studenter med goda studieresultat. I den kategorin ligger civilekonomutbildningen på fjärde plats, men halkar ändå ned till sjunde plats när det gäller total kvarvarofrekvens (se graf nedan). Enligt Fredrik Svensson är det dock fortfarande inom normalspannet.

I UKÄ-rapporten går det att identifiera två signifikanta variabler som påverkar avhoppen från just civilekonomprogrammen.

– Yngre hoppar av i högre grad och betygen har stor betydelse. Däremot finns ingen effekt av kön som man ser på flera andra program där män är mer benägna att hoppa av, säger Svensson.

Läs också: Tio vanliga vanliga frågor och svar kring ekonomistudier från Civilekonomerna.

Låga betyg från gymnasiet ökar genomgående risken att avsluta den påbörjade utbildningen i förtid. Detta gäller för alla program som ingår i UKÄ-rapporten, utom socionomprogrammet.

Civilekonomprogrammen sticker för övrigt ut också vad gäller examensfrekvens. Bara 38 procent tog ut en civilekonomexamen, vilket är lägst av alla jämförda utbildningar.

Läs även: Lärarbrist hot mot ekonomutbildningen

Skillnaden är stor mellan olika lärosätens civilekonomprogram. Linköpings universitet är klart bäst på att hålla kvar sina studenter. Termin sex är fortfarande 84 procent kvar. Sämst är Linnéuniversitetet i Kalmar. Termin fem och sex är bara sex av tio studenter kvar på civilekonomprogrammet. Fyra av tio har alltså hoppat av.

Läs också: Civilekonomernas sammanställning över ekonom- och civilekonomutbildningar.

– Det är besvärande så klart, men vi kan inte säga något om varför Linnéuniversitetet hamnar lägst. Det är en fråga som de bör ställa sig på Linné. Finns det naturliga förklaringar? Finns det problem med kvaliteten? Med mottagandet av studenterna? Analysen måste de göra själva, betonar Fredrik Svensson.

Det är också svårt att veta vad som egentligen är en lämplig nivå på avhopp, menar Svensson.

– Avhopp på noll procent är sannolikt också dåligt. Lärosätena får se hur de ligger till och sedan själva dra slutsatser av det.

Läs även: Handelshögskolan har nöjdaste studenterna

UKÄ-rapporten

Hela UKÄ-rapporten Tidiga avhopp från högskolan finns att ladda ned här.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se