Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Trygghetsguide för egenföretagare

Att starta eget företag är en hägrande dröm för många. Samtidigt avstår flera på grund av den osäkerhet som omgärdar det sociala skyddsnätet för egenföretagare. Men också egenföretagare har ett socialt skyddsnät. Här är de nödvändiga bitarna att ha i åtanke.

Pension – Här måste egenföretagare själva söka information, planera och vidta åtgärder.

Läs också: Egenanställning – första steget mot eget företag?

Pensionen är kanske det tydligaste exemplet och glöms ofta bort, enligt Anders Andersson, privatekonomisk expert på tidningen Driva Eget. För att nå samma pension som en anställd måste man ta ut lön i sitt aktiebolag eller få överskott i sin enskilda firma samt betala in avgifter och skatter, som ligger till grund för pensionen. 

Anders Andersson

Förenklat: ju lägre lön/överskott man har i bolaget, desto lägre blir den allmänna pensionen. En viktig sak är tjänstepensionen som de flesta anställda får betalad av arbetsgivaren. Egenföretagare behöver kompensensera för bortfallet genom eget sparande. 

Läs också: Eget företag – så bygger du upp din pension

Enligt Pensionsmyndigheten är en tumregel att egenföretagare behöver sätta av cirka 4,5 procent av lönen för att få en tjänstepension motsvarande nivån som de flesta anställda. Hur ska man då tänka kring ett långsiktigt sparande? Enligt Anders Andersson kan man exempelvis välja en kapitalförsäkring eller en pensionsförsäkring.

– I ett aktiebolag kan man spara bolagets kapital i aktiefonder och lägga dessa i en kapitalförsäkring. Det ger större handlingsfrihet. För att fondspara i enskild firma måste man lägga sparandet i en pensionsförsäkring, säger Anders Andersson. 

Läs också: Dags att starta eget?

Arbetslöshet/A-kassa – Egenföretagare har skydd vid arbetslöshet. Man ska ha varit medlem i a-kassan, AEA, i tolv månader för att uppfylla villkoren för ersättning. Har man haft företaget i mindre än två år kan ersättningen baseras på den senaste inkomsten som anställd. Annars grundas a-kassan på den senast taxerade inkomsten i företaget eller på ett snitt på de två föregående taxeringsåren beroende på vad som är mest fördelaktigt. Alltså: Ju lägre inkomster i företaget (uttagen lön vid aktiebolag eller överskott vid enskild firma), desto mindre ersättning vid arbetslöshet. Därför är det viktigt, enligt Camilla Bång Berg, ombudsman på Civilekonomerna, att egenföretagare begär marknadsmässig ersättning. 

– Egenföretagare behöver planera mer, som att teckna uppdragsavtal med kunderna med en rimlig uppsägningstid som säkrar ekonomin. En företagsförsäkring ger trygghet med skydd mot skadestånd, rättsskydd och andra skador.

Bör man skaffa en privat inkomstförsäkring som komplement?

– Nej, inkomstförsäkringen ingår efter tolv månader som betalande medlem. Vår inkomstförsäkring baserar sig på a-kassans ersättningsnivå och ger tillsammans med a-kassan 80 procent av lönen (upp till 80 000 kr per månad) i 120 ersättningsdagar vid arbetslöshet.

Läs också: Egenanställning eller eget bolag?

Föräldrapenning och sjukpenning – Blir du sjuk och inte kan arbeta, eller om du behöver vara ledig för att ta hand om ditt barn, kan du som egenföretagare söka ersättning från Försäkringskassan. Principen är ungefär densamma som för a-kasseersättningen; den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) baseras på överskott/lön i företaget. Om du inte tar ut någon lön eller har något överskott, finns risken att man inte får någon ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. 

Reglerna skiljer sig åt mellan aktiebolag och enskild näringsverksamhet. En viktig skillnad är att en person med aktiebolag betraktas som anställd i företaget, vilket innebär att det är ens eget företag som betalar sjuklönen de första 14 dagarna. Om man har en nystartad enskild firma och låga inkomster, kan man få en SGI som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått. SGI-taket ligger på drygt 341 000 kronor. Det betyder att man inte får någon ersättning utöver den nivån. 

– Det marknadsmässiga arvodet är viktigt även här. Det innebär att man tar höjd för att säkra de olika ersättningarna som finns i trygghetssystemet, säger Camilla Bång Berg.

Läs också: Har föräldralediga rätt till lönerevision?

I korthet:

Läs på om trygghetssystemet för företagare för att få klart för dig vad som gäller kring pension, föräldraledighet och sjukpenning.

Ta ut ett marknadsmässigt pris (Civilekonomerna har en lathund för beräkning av rimligt arvode).

Teckna ett uppdragsavtal med kunderna (Civilekonomerna har en checklista/mall).

Se över och lägg undan pengar för att kompensera bortfall av tjänstepension, exempelvis genom en kapital- eller pensionsförsäkring 

För att få ersättning från a-kassan måste du ha varit betalande medlem i tolv månader. Ersättningen baseras på lön eller överskott.

Företagare har rätt till sjuk- och föräldraersättning. Den sjukpenninggrundande inkomsten avgör. Reglerna skiljer sig beroende på bolagsform. I aktiebolag räknas du som anställd och behöver betala in din sjuklön de första två veckorna.

Teckna en företagarförsäkring som skyddar dig mot skadestånd och andra risker i din verksamhet. Den ger rättsskydd vid tvister.

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se