Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Testa din chef – eller dig själv

Har du en destruktiv chef? Eller är du själv chef och har funderat på ditt sätt att leda? Då kan du göra testet som mäter destruktivt ledarskap.

Maria Fors Brandebo har tillsammans med sina forskarkollegor utvecklat frågeformuläret ”Destrudo-L” för att mäta olika typer av destruktivt ledarskap. Formuläret togs fram för att medarbetarna skulle skatta sina chefer, men det kan även användas för självskattning av chefen själv.

Läs mer: Tre miljoner för forskning om destruktiva chefer

– Det är rimligt att tro att framför allt de passiva destruktiva cheferna, speciellt de som har goda intentioner, inte alltid har förstått att deras ledarskap i förlängningen är negativt. I vilket fall som helst är det viktigt att våga tänka tanken ”Vilka är mina dåliga sidor?”

Alla har sådana sidor, och för att kunna nå en förändring måste man först bli medveten om dessa.

”En passiv ledare kan mycket väl vara väldigt trevlig och på allvar måna om sina medarbetare.”

Dessutom är det nödvändigt att ha i åtanke att förändring är något naturligt och förmodligen nödvändigt.

Läs även: Dålig arbetsmiljö – en dyrbar historia

– Under en lång chefskarriär kommer man att hamna i olika konstellationer med skilda förutsättningar och med nya människor. Då är det rimligt att man är tvungen att ändra något i sitt ledarskap när omständigheterna förändras.

Läs också om sambandet mellan psykisk ohälsa och chefens krav

Testa din chef – (eller dig själv!)

AKTIVA DESTRUKTIVA LEDARE

Arrogant och orättvis
Jag upplever att min närmsta chef/jag själv:
fördummar underställda
uppträder arrogant
behandlar personer olika
är otrevlig

Bestraffande med överkrav
Jag upplever att min närmsta chef/jag själv:
visar aggressiva tendenser
straffar underställda som gör fel eller inte når uppsatta mål
använder sig/mig av hot för att få sin vilja igenom
ställer orimliga krav

Egocentrisk och falsk
Jag upplever att min närmsta chef/jag själv:
tar åt sig/mig äran av underställdas arbete
sätter sina/mina egna behov framför gruppens
inte litar på sina/mina underställda
inte håller sina/mina löften

PASSIVA DESTRUKTIVA LEDARE

Passiv och/eller feg
Jag upplever att min närmsta chef/jag själv:
inte vågar konfrontera andra
inte visar sig/mig bland underställda
inte visar engagemang
inte tar tag i saker

Osäker och/eller otydlig
Jag upplever att min närmsta chef/jag själv:
är osäker i sin/min roll
är dålig på att strukturera och planera
ger otydliga instruktioner
uppträder förvirrat

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se