Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ta rätt betalt som egenföretagare

Tar du rätt betalt som egenföretagare? Det finns två val – antingen timdebitering eller fast pris för en viss roll. Konsulten David Tegenmark anser att det bästa är att ta betalt för värdet av det man tillför.

Det kostar att driva eget. Förutom lön och lönekostnader ska även kringkostnader som hyra, försäkringar, telefon/IT täckas. Dessutom tillkommer tid som inte kan debiteras men som rör kompetensutveckling, bokföring och administrativt arbete. Civilekonomerna har tagit fram en beräkningsmodell för arvode där man utgår från en tänkt månadslön med hjälp av förbundets  lönestatistik. 

Men David Tegenmark, som driver konsultfirman Certus Growth, anser att det är dags att skrota timdebitering.

– Skälen är flera, dels är skillnaden i värde mellan vad olika personer tillför stor, dels blir det en  differens mellan kundens önskemål och konsultens behov av att lägga så mycket tid som möjligt för att få bra betalt. Det är bättre att sälja resultatet eller värdet av sina insatser. Se gärna Civilekonomernas guide som en grund men sedan behöver du tänka ett steg längre för att maximera den ekonomiska nyttan av ditt erbjudande. 

Det låter komplext att räkna ut?

– Ja, det krävs att du gör din hemläxa. Sälj och marknadsföring är komponenter som många egenföretagare missar. Vad är ett bra erbjudande? Min formel är: till vem, vad är det, vilken nytta ger det dig och hur fungerar det. Därefter kan du sätta ett pris på dina tjänster. För att klara det krävs att du lärt dig relationsförsäljning, kan skapa förtroende och sälja projekt. 

Läs även: Nya roller inom marknadsföring

David Tegenmark föreslår en modell där egenföretagaren erbjuder ett fast pris för en viss roll.  En ekonomikonsult kan exempelvis vara rådgivare som erbjuder ett möte per månad med kunden där man går igenom planering och aktiviteter. Andra tänkbara roller är utbildare, coach, projektledare, leverantör eller tillfällig partner med projektansvar. Digitaliseringen öppnar också upp nya dörrar för skalbar försäljning.

– Du kan marknadsföra och sälja dina tjänster digitalt via SEO, digitala annonser, hemsida och så vidare. Rådgivning och coachning kan göras via Skype, träning och utbildning sker live eller via inspelade videos. Kunskap kan förpackas i  rapporter och guider online – som du tar betalt för. Den digitala tekniken ger dig även möjligheter att serva en viss målgrupp med en sekvens av olika tjänster. 

Läs om: 3 nyttiga Linkedin-verktyg:

För att sammanfatta ekvationen, personliga styrkor och resurser som möter marknadsmöjligheter blir lika med en fungerande affärsmodell. I den bästa av världar. Ombudsman Maria Ravström Hult är ändå tveksam.

– David Tegenmarks modell kan absolut vara ett sätt, utöver timarvode, att sälja andra tjänster som extra tillägg, förutsatt att kunden ser värdet i detta. Men att skrota timpris är nog inte möjligt för den egenföretagare som exempelvis har ett fortlöpande redovisningsuppdrag år efter år, enligt min mening. Timpenning bygger också på en värdering. Ju mer kompetent och erfaren du är, ju högre timpris kan du debitera.

Läs om: Civilekonomens trygghetsguide för egenföretagare

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se