Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Svenska finansiärer kan påverka klimatet

Några få stora finansaktörer kan påverka framtidens klimat. En av dem är AMF Pension. Men vad kan du som ekonom göra? – Ställ krav på de banker och de fonder som förvaltar era framtida pensioner. Sätt er in i klimatfrågan, och nöj er inte med dåliga svar, uppmanar en forskare.

AMF Pensionsförsäkring är den svenska finansiella aktör som har störst ägande i vissa skogsregioner som är betydande för klimatets stabilitet. Det visar en forskarstudie som gjorts av Stockholm Resilience Centre i anslutning till en vetenskaplig artikel i tidskriften Global Environmental Change (Global Environmental Change). Pensionsbolaget AMF toppar listan, följt av banken SEB och pensionsfonden Tredje AP Fonden.

Grafik: J/Lokrantz, Azote.

AMF Pensionsförsäkrings ägande i de känsliga regionerna uppgår till 855 miljoner kronor, vilket är en droppe i havet, globalt sett. En vetenskaplig artikel i Global Environmental Change pekar ut 16 globala finansaktörer som kan spela en nyckelroll för att säkra stabiliteten för ekosystemen i Amazonas och borealskogarna. I samband med artikeln har forskarna även tittat på svenska finansaktörers innehav. Det står klart att svenska pensionsfonder och banker har störst ägande i industrier som verkar i Rysslands och Kanadas barrskogar men de har även kapital i företag som verkar i Amazonas regnskogar.

Läs om: Handelshögskolans satsning på etik

– AMF lyfts fram genom att vi äger andelar i bolag som i sin tur äger eller förfogar över tillgångar i framförallt Kanada och Ryssland. Som vi förstår rapporten så anklagas vare sig vi eller bolagen för något i rapporten, utan det handlar mer om belysa vikten av dessa naturtillgångar, en fråga som vi följer. Vi har varit i kontakt med forskargruppen för att ta del av deras studie och lära oss mer, säger Anna Viefhus, hållbarhetsansvarig på AMF i en kommentar.

Hon uppger vidare att AMF strävar efter att investera i de bolag som kommit längst i sitt hållbarhetsarbete.

Läs om att ekonomer som tänker hållbarhet är heta

Beatrice Crona, forskare vid Stockholm Resilience Center och Kungliga vetenskapsakademien bekräftar att det i dag finns ett intresse inom finanssektorn för klimatfrågan.

”Det är ett uppvaknande nu. Det finns ett momentum inom finansbranschen. Man inser att vi kan göra mer och vi måste göra mer. De känner att ”vi måste gå i bräschen själva”

Enligt forskarna ligger svenska pensionsfonder och banker internationellt långt fram när det gäller hållbar finans och klimatfrågor i stort. Men finansiella investeringar och aktieägandets koppling till områden som har betydelse för global stabilitet är en fråga som inte fått genomslag tidigare.

– Vi har släppt ut så mycket klimatgaser och nu avskogar vi dessutom, vilket gör att regnskogarna i Amazonas och borealskogarna i Ryssland och Kanada kanske tippar – och om de tippar spelar det ingen roll om vi har skapat ett fossilfritt samhälle för det kommer ske en dominoeffekt och en förstärkning av uppvärmningen, säger Beatrice Crona.

Det gäller att hålla två saker i huvudet samtidigt, menar hon.

– Vi måste skapa ett fossilfritt samhälle som inte släpper ut mer klimatgaser, men vi måste samtidigt förstå att det finns områden som är mer sårbara och de får inte tippa. Vi måste se hur finansbranschen kan verka för att skapa stabilitet i dem.

Men vad kan en enskild civilekonom eller ekonomstudent göra för att påverka finansaktörerna i klimatfrågan?

 – Ställ krav på de banker och de fonder som förvaltar era framtida pensioner. Sätt er in i klimatfrågan, och nöj er inte med dåliga svar, säger Victor Galax, biträdande direktör på Stockholm Resilience Centre och författare till forskningsstudierna.

Vad kan en enskild pensionssparare göra, bör man flytta sina pengar?

– Det ger nog minst effekt tycker jag personligen. Bättre att ställa frågor och krav och gör finanssektorn uppmärksam på att ni unga bryr er om dessa frågor!

Läs även: Ekonomipriset till två hållbarhetsekonomer

 

Global Environmental Change

Forskarna har tittat på vilka svenska pensionsbolag, investerare och banker som har störst ägande i företag som verkar i industrier som bidrar till förändringar i Amazonas regnskogar och borealskogarna i Kanada och Ryssland.

Mer från: , , , ,

Mer på civilekonomen.se