Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Lågkonjunktur orsakad av krock mellan amerikansk och kinesisk container.

Svensk ekonomi bromsar in

Allt fler prognoser pekar mot en avmattning i svensk ekonomi. Inbromsningen speglar den globala oron inför handelskriget mellan USA och Kina samt osäkerheten kring Brexit.

Swedbank justerade nyligen ned sin tillväxtprognos till 1 procent nästa år och 1,5 procent 2021. En nedgång i världsekonomin bland annat orsakad av handelskriget mellan USA och Kina och osäkerheten kring effekterna av Brexit ligger bakom. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Läs mer: Få småföretagare oroliga

Kortklippt blond kvinna pratar om en kommande lågkonjunktur
Anna Breman.

— Vad som däremot kan stimulera ekonomin är offensiva reformer med satsningar på bland annat välfärd, företagande och gröna investeringar för att driva på klimatomställningen. Här behöver det göras betydligt mer än vad regeringen hittills aviserat, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Även Handelsbankens konjunkturprognos pekar nedåt.

— Vi ser en allt svalare utveckling och räknar med att Riksbanken behåller den negativa räntan flera år framöver, säger bankens chefsekonom Christina Nyman.

Enligt prognosen innebär den globala osäkerheten att kronan fortsätter att vara svag och att den kommer att svänga betydligt. Den svenska arbetsmarknadens parter går snart in i nya avtalsförhandlingar för 2020 och framåt. Mot bakgrund av att Handelsbanken ser stigande arbetslöshet och svalnande konjunktur framöver bedöms löneökningarna bli låga. Det bidrar till dämpad inflation framöver.

Mogen blond kvinna i hornbågade glasögon pratar om en lågkonjunktur.
Christina Nyman.

— Vi tror inte att Riksbanken tvingas sänka räntan enbart för att klara målet. Istället tror vi att Riksbanken successivt skjuter upp signalerade räntehöjningar och lämnar räntan oförändrad de kommande åren, säger Christina Nyman.

Läs även: Fler tjänstemän sägs upp

Globalt är risken relativt stor för en sämre konjunkturutveckling om Storbritannien lämnar EU utan avtal i oktober samtidigt som handelskonflikten mellan USA och Kina trappas upp. En liten exportberoende ekonomi som Sverige drabbas då extra hårt och gör det mer troligt att Riksbanken svarar med räntesänkningar och eventuellt även ökade tillgångsköp.

Precis som bankerna ser konjunkturinstitutet  på en svagare ekonomi.

I Konjunkturinstitutets augustiuppdatering såg man tecken på att stämningsläget i den svenska tillverkningsindustrin försämrats snabbt den senaste tiden, och indikatorer på att exportorderingången minskar. Högkonjunkturen bedömdes ändå bestå i år, men  ebbar gradvis ut nästa år.

Läs också: Här finns jobben för ekonomer 2024 


Bli medlem

Söker du nytt jobb?  Du som medlem har tillgång till allt från cv-hjälp till karriärrådgivning.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se