Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Frank Underwood i House of Cards är en av tv-världens mest maktfullkomliga karaktärer med tydliga psykopatdrag.

Studie: Ekonomer är oftare psykopater

Människor som har psykopatiska personlighetsdrag är mer benägna att studera ekonomi och sedan välja en yrkesbana där de kan få en maktposition. Personligheten gör att de omedvetet söker sig till yrken där de kan utöva makt.

Det är en dansk studie från Aarhus universitet som pekar på att personligheter som hamnar högt inom vissa ”mörka personlighetsdrag” oftare återfinns bland ekonomer än inom andra yrkesroller.

Vid studien testades totalt 487 danska studenter mellan 17 och 45 år. Studenterna var inskrivna för att påbörja studier inom psykologi, politik, juridik, ekonomi och business. För att inte studenterna skulle påverkas av studiernas inriktningar gjordes testet innan utbildningarna startat.

Testerna mätte studenternas personlighetsdrag inom tre områden; narcissism, Machiavellianism och psykopati. De tre personlighetsdragen kallas i studien för den mänskliga personans ”mörka triad” och associeras till en strävan efter makt, status och social dominans på arbetsplatsen.

Läs också: I psykopatens spår – utbrändhet och konkurs

Psykologstudenterna fick i genomsnitt väsentligt lägre värden inom de tre områdena än ekonomer och jurister. Manliga studenter hade i genomsnitt högre ranking inom samtliga mörka personlighetsdrag än kvinnliga studenter. Högst värden inom de tre mörka personlighetsdragen fick studenter inom ekonomiska ämnen och business.

Ekonomi- och businesstudenterna hade särskilt tydliga drag av Machiavelliskt beteende, alltså sådant beteende som kort kan sammanfattas som att gå över lik för att nå toppen. De fick också högre värde inom narcissistiskt beteende än psykologstudenter och studenter inom politik och samhälle. Studien visar att studenterna bar dessa personlighetsdrag redan då de skrevs in vid universitetet, och att studietiden sedan kunde förstärka dragen.

Läs också: Rådgivare stal från 28 kunder

Studiens författare konstaterar att personligheten spelar en stor roll när man väljer ett yrke med mer möjligheter till makt och manipulation än i andra yrken.

– Jag tror inte att det handlar om ett medvetet eller avsiktligt val att vara mer manipulativ eller att vara mer benägen att bejaka sin sämre personlighet bara för att man gärna söker sig till maktpositioner. Det är sannolikt mer av ett undermedvetet val där de här personligheterna känner att de kan bedriva en karriär i ett sammanhang som har en världsbild som matchar deras mer cyniska sätt att se på människor, säger en av studiens författare, Anna Vedel, till brittiska Daily MailOnline.

Studien The Dark Triad across academic majors har bland annat publicerats i tidskriften Personality and Individual Differences.

I genomsnitt beräknas en av fem toppchefer ha extremt höga nivåer av de tre mörka personlighetssidorna. Det är ungefär samma nivå av mörka personlighetsdrag som återfinns bland de som sitter i fängelse, enligt DailyMail.co.uk. Forskning har också visat att medarbetare som har chefer med drag av den mörka triaden trivs sämre på jobbet och oftare är deprimerade. Det är också vanligare med mobbning och kontraproduktiva arbetssätt på sådana arbetsplatser.

Läs också: Så sätter du näthataren på plats

Den mänskliga personans mörka triad:

Narcissism: Uppmärksamhetskrävande, charmig, fåfäng, grandios. Men med lågt självförtroende och en vilja att manipulera andra.
Machiavellianism: Kylig, omoraliskt tänkande, långsiktiga manipulationer och ett sug efter pengar, makt eller framgång.
Psykopati: Antisociala egenskaper, kicksökande, manipulativ och impulsiv.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se