Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Stabil löneutveckling för Akavias ekonomer

Den begynnande lågkonjunkturen har inte påverkat lönerna i negativ riktning. De medlemmar som kom in i Akavia från Civilekonomerna har fått se sin lön öka i takt med eller mer än genomsnittet, enligt Akavias löneexpert.

Medianlönen för Akavias medlemmar 2019 var 47 500 kronor per månad. Det finns en del svårigheter med att räkna fram skillnaden mot tidigare år, eftersom sammanslagningen av Civilekonomerna och Jusek kräver en del bearbetning för att få jämförbarhet. Tittar man däremot bara på ekonomerna inom Akavia ligger löneökningarna på mellan två och fem procent, vilket är bättre än märket. Märket avser den nivå som arbetsmarknadens parter anser ger bäst reallöneökning, och som brukar ligga på två procent.

It-akademikerna toppar ingångslönen 2019

Gråhårig slätrakad man med rektangulära glasögon expert på kollektivavtal
Sören Lundgren.

Akavias löneexpert Sören Lundgren ger två förklaringar till den goda löneutvecklingen trots lågkonjunktur. Dels märks lågkonjunkturer vid olika tid för olika branscher. Annonsmarknaden brukar ligga först. Därefter produktion och i ett senare skede ekonomer.

– Dessutom brukar inte lönerna för dem som har anställning sjunka vid en lågkonjunktur. Däremot kan övertaligheten öka, säger Sören Lundgren.

Chef och löneförhandling: Uppmuntra dina medarbetare till att ta ansvar

Bland Akavaias medlemmar har ekonomer högst medianlön med 50 000 kronor per månad. Kommunikatörer hamnar i andra änden av skalan med en medianlön på 42 000 kronor i månaden. Men skillnaderna är stora även inom respektive yrke. Att jobba i privat sektor ger till exempel högre löner än att jobba i den offentliga sektorn.

Ekonomer Kommunikatörer
Privat 53000 44000
Statlig 45000 42250
Kommunal 45000 37550

Tabell 1 ekonomer kommunikatörer

 

Att arbeta i storstäder ger också högre löner. För ekonomer ligger en medianlön i Stockholm 10 000 kronor högre än den gör utanför storstadsregionerna.

Alla Kommunikatör Ekonom
StorStockholm 51000 45100 54400
Göteborg 47000 39330 49390
Malmö-Lund 46000 39100 50000
Syd 43500 39115 44600
Mellan 43500 39400 45175
Norr 42500 38150 42300
Tabell 2 Medianmånadslön för kommunikatörer och ekonomer i olika regioner 2019.

Tabell 2 Medianlön för kommunikatörer och ekonomer i olika regioner

Medarbetare och löneförhandling: Visa vilket ansvar du tar på jobbet

 

Lönerna varierar också beroende på vilken bransch man arbetar inom.

– För ekonomer är det Telecom- och försäkringsbranschen som sticker ut, säger Sören Lundgren. För kommunikatörer är det industriföretag som ger de högsta lönerna, medan skolor och offentlig förvaltning erbjuder lägre löner.

 

Ekonom
Telecom-företag 62200
Försäkringsbolag 61709
IT-företag 55605
Industriföretag 55527
Bank och finans 54950

Tabell 3. Ekonomer månadslön per bransch.

 

Kommunikatör
Industriföretag 52000
Handelsföretag 41000
Intresseorganisationer 40600
Kommun- och landstingsförvaltning 38400
Universitet högskola, administration 37400

Tabell 4 Kommunikatörer, månadslön per bransch

Störst löneskillnad i finanssektorn

Det finns också skillnader mellan vad män och kvinnor tjänar. Det beror inte enbart på att män får mer betalt än kvinnor för att göra samma jobb. I många fall kan förklaringarna hittas i ojämlikhet i tillsättning av högre tjänster, att vissa delar av näringslivet värderas lägre och att kvinnor halkar efter i karriär och löneutveckling i samband med graviditet och föräldraledighet.

Men det finns också skillnader som inte går att förklara med annat än kön.

– I måttet rålönegap har vi försökt räkna bort alla andra faktorer än kön. Det som blir kvar är skillnaden i lön som beror på om det är en man eller kvinna som har jobbet, säger Sören Lundgren.

Här finns skillnader mellan branscher inom Akavia. För it-akademiker är lönegapet litet. En man tjänar 1 200 kronor mer i månaden än vad en kvinna gör. Manliga ekonomer tjänar däremot 7 500 kronor mer än kvinnor på motsvarade jobb.

När Sören Lundgren sammanfattar 2019 års lönestatistik kan han konstatera att mycket är sig likt.

– Vi känner igen det mesta från tidigare år.

Nya topplöner för ekonomerna 2019

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se